IN-ordning

Borettslaget Christian Krohgs gate 30 har IN-ordning. Det innebærer at andelseier kan nedbetale fellesgjeld to ganger i året.

Datoene er 15. mars og 15. september. Da må pengene være på konto hos Usbl.

Minimumsbeløp som kan innbetales er kr 100 000.

Det påløper er behandlingsgebyr pr. innbetaling på p.t. kr 2 960,-.

Dette blir fakturert separat i ettertid.

Den som skal innfri fellesgjeld må signere en avtale, og den må returneres Usbl før innbetaling aksepteres. Når avtalen er mottatt vil beboer motta giro med nødvendig betalingsinformasjon.

Ta kontakt med din rådgiver ved å ringe Usbl kundesenter 22983800 eller på e-post usbl@usbl.no

Det er viktig at du tar kontakt med Usbl i god tid før innbetaling, helst 2 uker før.

Giro med reduserte felleskostnader vil bli sendt ut fra påfølgende måned.