Om styret

Bjørn Erik Noren
Styreleder (Ekstern)

Silje Aulie Rosvold
Nestleder

Jonatan Angell-Ramberg
Styremedlem

Ole Alexander (Bombom) Mustad
Styremedlem

André Christian Nygård Odinsen
Varamedlem

Jobber som driftskonsulent og med ressursstyring i Telenor Norge AS. Utdannet ved NITH med bachelorgrad i «Informasjonsteknologi» samt ved Handelshøyskolen BI med mastergrad i «Innovasjon og entreprenørskap» i tillegg til flere kortere studier. Har hatt flere verv opp gjennom årene som tillitsvalgt i forsvaret, rettighetsansvarlig i Elevorganisasjonen Troms og Microsoft Student Partner Lead med mer.

Satt som styreleder i BRL CK30 i perioden 2016-2018  på bakgrunn av et ønske om større grad av åpenhet og innsyn i styrets arbeid. Det er viktig for meg at ting blir gjort ordentlig og på en ryddig måte. Ønsker å bidra til at styret får bedre kontroll samt at borettslaget drives så effektivt og smidig som mulig – til det beste for fellesskapet.