Spesialavfall

Hvor leverer jeg spesialavfall?

Dersom du har spesialavfall eller farlig avfall, finner du mer informasjon om hvor dette kan leveres på Oslo Kommune sine nettsider. Her kan du søke på type avfall du skal kaste og finne informasjon om hvor dette skal leveres.

Eksempel på spesialavfall er:

  • Lysstoffrør
  • Spraybokser
  • Batterier
  • Gipsplater

Dersom du kaster slikt avfall i borettslagets søppelbrønner, vil dette kunne føre til at borettslaget bøtelegges for feilsortering.  Slik håndtering av avfall er er også ulovlig. Dersom borettslaget blir bøtelagt på bakgrunn av feil håndtering av avfall, vil borettslaget kunne anmelde forholdet og overlevere bevismateriale (f.eks. opptak fra kamera) til politiet.