Kontakt

Kontakt oss

Mange av henvendelsene som styret mottar finnes det allerede svar på her på nettsidene våre. Andre henvendelser skal ikke til styret, men f.eks. rettes til vår forretningsfører.

For at alle skal få hjelp så raskt som mulig, ber vi deg derfor om å starte med å velge hva din henvendelse gjelder.


Vær oppmerksom på følgende:
Dersom du trenger å kontakte styret i borettslaget skal alltid offisielle kontakt-kanaler  benyttes og styrets medlemmer skal ikke kontaktes direkte på sosiale medier (f.eks. Facebook Messenger eller på Facebook-gruppen til borettslaget). Å snakke direkte med enkeltmedlemmer i styret (f.eks. i borettslagets fellesarealer) er ikke å regne som en formell henvendelse.

Direkte kontakt med enkeltmedlemmer i styret gjør det umulig for styret å dokumentere kontakt, og å systematisk behandle henvendelser. Styrets medlemmer har også ulike ansvarsområder og vil heller ikke nødvendigvis kunne gi deg et svar.

I hastesaker/nødsituasjoner må styrets medlemmer kontaktes per telefon.