Utleie av bolig

Utleie av bolig

Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din jf. borettslagsloven § 5-3. Dersom du ikke søker om å leie ut boligen din og dette blir oppdaget ved kontroll, er dette grunnlag for at styret kan tvangsselge boligen din jf. borettslagslovens § 5-9. Styret plikter å overholde borettslagloven og gjennomfører løpende kontroll av dette.

Husk at du i følge borettslagsloven § 5-5 må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut, og du får som regel kun leie ut for inntil tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.

Søknad om bruksoverlatelse finner du under kontakt-sidene.