Leie av fellesrommet

Bruksendring av fellesrommet

Ved generalforsamlingen i mai 2018 ble det vedtatt at borettslaget ikke lenger skal drive utleie av fellesrommet. Dette på bakgrunn av at utleievirksomheten i svært mange tilfeller har ført til store kostnader på blant annet heisreparasjoner. Det er derfor ikke lenger mulig å leie fellesrommet i 8. etasje.

Imidlertid vil styret kunne godta forespørsler om å få benytte fellesrommet til arrangement som inkluderer beboere i borettslaget – dette kan være en sommerfest for beboere, filmkveld, fotballkamp på storskjerm eller liknende. Har du en idé om noe du vil ha med naboene dine på? Ta kontakt med styret!

En oversikt over datoer hvor det allerede er arrangementer i tilknytning til fellesrommet finnes i kalenderen.