Salg av bolig

Salg av bolig

Jf. borettslagslovens § 4-5 og borettslagets vedtekter skal det søkes styret i borettslaget om eierskifte i forbindelse med salg av bolig og ny andelseier må godkjennes av styret før kjøper har rett til å bruke leiligheten.

Søknad om salg av bolig skal rettes til borettslagets forretningsfører.

Se kontaktinfo her: Andelsoverdragelse.