Forsikringer

Borettslagets forsikringsselskap

Borettslaget er forsikret hos Gjensidige. Dersom det skal meldes inn forsikringssaker skal dette gjøres gjennom styret. Se mer informasjon om dette her:

Forsikringssak

På denne siden finner du en oversikt over hva som dekkes av borettslagets forsikringer. Forsikringen gjelder fra 01.01.2017.

Sikkerhetsforskrifter – hva sikrede/bedriften må gjøre for å forebygge skade:

Mer informasjon om borettslagets forsikringer kan fås ved å kontakte borettslagets forretningsfører.

Mer informasjon om hvordan du melder skade finner du her.