Parkering

Hvor kan jeg parkere?

CK30 har ikke tilgjengelige parkeringsplasser og nærmeste parkeringsplass finnes på andre siden av veien fra inngangen til CK30.

Området mellom hovedinngangen og søppelbrønnene er ikke en parkeringsplass og biler som har parkert på denne plassen uten særskilt tillatelse blir tauet bort uten unntak. Av- og pålessing er kun tillatt dersom noen til enhver tid står igjen ved bilen og har mulighet til å flytte den umiddelbart ved behov (f.eks. ved søppeltømming eller besøk fra borettslagets leverandører).

Borettslaget er avhengig av at området er  tilgjengelig for blant annet renovasjonsetatens søppelbiler og blokkering av området medfører mye unødvendig ekstraarbeid og ekstra utgifter for borettslaget. Dersom det står en bil på dette området når søppelbilen kommer, vil de snu umiddelbart og kjøre ut igjen.

Biler som står parkert på plassen, vil bli tauet uten noen form for forvarsel fra styret. Ihht. parkeringsforskriftens §38 skal fører/eier av motorvognen bli forsøkt varslet og ved kontakt gitt rimelig frist for selv å fjerne motorvognen, men dette er det Oslo Kranbilservice som tar seg av. Klage på borttauet kjøretøy må rettes til Oslo Kranbilservice.