Container

Når kommer neste container?

Borettslaget leier en gang i kvartalet en felles container hvor beboere kan kaste fra seg større ting. Vær oppmerksom på at containeren er ikke beregnet på spesialavfall og at dette skal leveres på nærmeste miljøstasjon.

Husk at møbler, bokser etc. ikke skal hensettes i fellesarealer i påvente av at det kommer container. Beboere som gjør dette vil bli fakturert for fjerning av dette.

Trenger du å kaste større ting utenom tidspunkt for container?

Det finnes flere firmaer som henter avfallet ditt for deg. Disse firmaene finner du ved et enkelt Google-søk på f.eks. «søppeltaxi oslo«.