Container

Når kommer neste container?

Borettslaget leier en gang i kvartalet en felles container hvor beboere kan kaste fra seg større ting. Dato for når neste container kommer finner du i vår kalender.  Vær oppmerksom på at containeren er ikke beregnet på spesialavfall og at dette skal leveres på nærmeste miljøstasjon.

Husk at møbler, bokser etc. ikke skal hensettes i fellesarealer i påvente av at det kommer container. Beboere som gjør dette vil bli fakturert for fjerning av dette.

Trenger du å kaste større ting utenom tidspunkt for container?

Det finnes flere firmaer som henter avfallet ditt for deg. Disse firmaene finner du ved et enkelt Google-søk på f.eks. «søppeltaxi oslo«.