Søppeltømming

Når tømmes søppelbrønnene?

Renvovasjonsetaten henter restavfall hos CK30 to ganger per uke, og papiravfall én gang per uke.

Informasjon om tider for søppeltømming finnes på Oslo Kommune sine nettsider. Her kan du også trykke på kartnålen for å få frem kontaktskjema hvor du kan melde i fra om manglende henting av søppel.

Andre måter for å melde i fra om manglende henting av søppel finner du her.

Styrets medlemmer vil alltid melde i fra om manglende henting av søppel når dette oppdages, men alle beboere oppfordres også til å melde i fra om dette når de oppdager at søppelbrønnene er fulle.