Felleskostnadene økes fra og med 01.09.2022

Styret vedtok på styremøte 07.07.2022 å øke felleskostnadene for å dekke økte kostnader borettslaget har til strøm og fjernvarme.

Bakgrunnen for endringen er kraftig økning i prisene på fjernvarme og strøm.

Styret har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene. Økningen fordeles etter fordelingsnøkkelen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret: styret@ck30.com

Hilsen
Styret

Takhagen er åpen!

Heisann alle sammen!

Vi fikk brukstillatelse mye tidligere enn antatt, nå ila. forrige uke. På mandag hadde vi overtakelsesbefaring med entreprenør der vi gikk gjennom det som måtte gjenstå av finpuss og andre ting vi ønsker at han retter opp i før kontrakten regnes som fullbyrdet.

Denne uken (og vi regner med noen fremover) vil derfor gå med til å ferdigstille disse arbeidene og kjøpe inn/pusse opp resterende møbler. I tillegg er det noen elementer det er bestillingstid på. Alt dette skal være på plass innen vi inviterer alle på en skikkelig åpningsfest i august!

Da vil vi også få skrevet en blekke som forklarer litt mer om de forskjellige elementene, hvilke valg som er tatt og hvorfor.

Men, som sagt så ønsker vi å åpne nå som vi har brukstillatelse! Håper på forståelse for eventuelle manglende elementer, og særlig planter som tar litt tid og stell før de får sin rette form.

Takhagen er herved åpen for alle beboere, VELKOMMEN OPP!

Vi håper alle kommer til å trives i hagen, og minner derfor igjen om at terrassen er deres, så husk å ta vare på den! Møbleringsplan/-liste og regler for takterrassen vil bli hengt opp i løpet av torsdagen.

Tusen takk for tålmodigheten gjennom dette prosjektet.

Mvh.
Arbeidsgruppen for takhagen.

Ikke lenge igjen til åpning!

Nå er det ikke lenge igjen til åpning! Så fort pergolaene er på plass
kan vi søke om brukstillatelse, og Plan og Bygningsetaten har da tre
uker på seg til å behandle denne. Å få ferdig pergolaene er fortsatt on
track til ferdigstillese 29. juni. Beklager på forhånd hvis det var
flere som tenkte (som undertegnede) at vi kunne ta i bruk takhagen så
fort den var ferdig! Håper dette ikke legger for stor demping på gleden.

Vi har også fått innvilget et stipend fra USBLs bomiljøfond som er
øremerket til møbler og beplantning. Dette kommer godt med, da vi har
måttet holde an møbelbudsjettet litt for å få gjort reparasjon og
vedlikeholdsarbeider skikkelig. Et par særlig store poster her var
murpuss på vaktmesterboligen som har vært i svært dårlig befatning, og
lyddempende tiltak.

Her er også noen bilder av hvor langt de har kommet så langt, men nå
skjer ting fort der oppe! Vi er også på inspeksjon daglig for å påse at
kvaliteten ikke svekkes nå som fristen nærmer seg. Foreløpig er vi
veldig fornøyde, selv om vi får påpekt og ordnet småting innimellom.
Håper dere også blir fornøyd!

Mvh.
Arbeidsgruppen for Takhagen

Takhagen snart ferdig

Nå er takhagen snart ferdig! Byggingen går stadig etter planen, og tentativ dato for ferdigstillelse er 29. Juni. Vi gleder oss veldig til å kunne åpne, og det regner vi med flere gjør! Vi ønsker derfor å minne alle om å lese gjennom husordensreglene (https://www.ck30.com/om-ck30/husordensregler/) før dere tar takhagen i bruk. Håper alle vil jobbe for å bidra til felles trivsel i bygget 🙂

Eventuelle spørsmål rettes til styret på styret@ck30.com

Mvh.
Arbeidsgruppen for takhagen

Gjennomgang av ventilasjonsanlegget

Styret vil gjennomgå ventilasjonsanlegget for å avdekke eventuelle motoriserte avtrekksvifter og lukkede ventilasjonsrør iht. vedtak på generalforsamlingen. 

Mer informasjon om ventilasjonsanlegget finner du her: https://www.ck30.com/om-ck30/ventilasjon/

Bruk følgende link for påmelding og valg av dato:

https://forms.gle/rRnSHky3ScLUnVRu6

Foreslåtte dager er:

Lørdag, 3. September 2022

Lørdag, 10. September 2022

Lørdag, 17. September 2022

Lørdag, 24. September 2022

Mvh

Styret