Fiberutbygging i Borettslaget Christian Krohgs Gate 30

Hei!

På vegne av GlobalConnect skal vi i BraCom bygge ut fibernettet i Borettslaget Christian Krohgs Gate 30, i uke 49, 50 og 51. Det kan forekomme noe støy i disse ukene.

Senere skal vi også utføre installasjoner til hver enkelt leilighet. For å utføre denne installasjonen trenger vi å komme inn i hver leilighet. Hver beboer må være hjemme på oppsatt tid, eventuelt kan andre åpne for deg. Installasjonene vil foregå i uke 2, 3 og 4, du vil få en SMS med oppsatt tid. Vi håper at dere er fleksible mtp. oppsatt tid slik at vi får utført alle installasjoner i samme tidsrom.

Om du ikke skal åpne døren selv, svar på SMSen med kontaktinfo på personen som åpner døren for deg eller send oss dette til kundeservice@bracom.no

For booking eller spørsmål kan du ringe vår kundeservice som kan nås på telefon: +47 67 80 00 01.

Fiber deployment in the Christian Krohgs Gate 30 Housing Cooperative

Hello!

On behalf of GlobalConnect, we at BraCom are set to expand the fiber network Phase 1 in the Christian Krohgs Gate 30 Housing Cooperative during weeks 49, 50, and 51. There may be some noise during these weeks.

Later, we will also carry out installations for each individual apartment. To perform these installations, we need access to each apartment. Each resident must be present at the scheduled time, or alternatively, someone else can open the door for you. Installations will take place in weeks 2, 3, and 4, and you will receive an SMS with the scheduled time. We hope that you can be flexible regarding the scheduled time so that we can complete all installations within the same timeframe.

If you are not able to open the door yourself, respond to the SMS with the contact information of the person opening the door for you, or send this information to kundeservice@bracom.no.

For bookings or questions, you can call our customer service at +47 67 80 00 01.»

Varsel om endring av felleskostnader fra 01.01.2024

Styret i borettslaget Christian Krohgs gate 30 har vedtatt å øke felleskostnader til drift med 5% fra 01.01.2024.

Årsaken til økningen av felleskostnader til drift på 5% er at prisveksten på varer og tjenester fortsetter, særlig gjelder dette kommunale avgifter og forsikring.

Endringen kan du se i Bonabo fra menyen «Min bolig» og «Felleskostnader». Logg inn i Bonabo fra www.usbl.no.

Ny leverandør av renholds- og vaktmestertjenester

Borettslaget skifter leverandør av renholds- og vaktmestertjenester til selskapet COOR fra 1. desember 2023. COOR er et profesjonelt selskap med mange kunder innen næring, sameier og borettslag.

COOR vil foreta nedvask/nullstillingsvask av bygget tirsdag 05. desember, og tirsdag blir deretter fast rengjøringsdag fremover.

Vi håper da at det blir rent og pent i borettslaget til jul.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 Digitalt møte via «min side» på Usbl.no i perioden 19.09.2023 til 24.09.2023.

Høringsperiode – periode for innspill/kommentarer til sakslisten.
Tirsdag 19.09.2023 kl. 09:00 til Torsdag 21.09.2023 kl. 09.00


Stemmeperiode – Periode for å avgi sin stemme
Torsdag 21.09.2023 kl. 16:00 til Søndag 24.09.2023 kl. 23.00

Innkallingen sendes ut på e-post til eierne.

Innkallingen kan leses i sin helhet i vedlegg.