Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 Digitalt møte via «min side» på Usbl.no i perioden 19.09.2023 til 24.09.2023.

Høringsperiode – periode for innspill/kommentarer til sakslisten.
Tirsdag 19.09.2023 kl. 09:00 til Torsdag 21.09.2023 kl. 09.00


Stemmeperiode – Periode for å avgi sin stemme
Torsdag 21.09.2023 kl. 16:00 til Søndag 24.09.2023 kl. 23.00

Innkallingen sendes ut på e-post til eierne.

Innkallingen kan leses i sin helhet i vedlegg.

Nabovarsel for påbygg, tilbygg og fasadeendring i Hausmanns gate 6

Borettslaget har mottatt nabovarsel for påbygg, tilbygg og fasadeendring i Hausmanns gate 6. Se vedlegg. Det er søkt om dispensasjon fra høydekrav og plankrav i kommuneplanen. Varselet legges også ut på borettslagets hjemmesider i løpet av morgendagen.

Du kan lese hele saken i saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202305195

Tiltaket ble nabovarslet 17.03.2023, men fordi det kreves ny dispensasjonssøknad, kreves det også ny varsling. Dersom du ønsker å sende inn merknader til nabovarselet, kan disse sendes til johan.kahrs@nielstorp.no eller direkte til Plan- og bygningsetaten: postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Husk å oppgi saksnummer 202305195 og adresse Hausmanns gate 6 i emnefeltet.

Frist for merknader til nabovarslet er mandag 18. september 2023.

Container settes ut førstkommende lørdag 02. september fra kl. 10.00 – 16.00

Det skal ikke kastes større mengder avfall fra oppussing o.l. i containeren!

Containeren bestilles for at alle andelseiere skal ha mulighet til å kvitte seg med mindre gjenstander som ikke kan kastes i restavfallet. Dersom du skal kaste større mengder avfall fra oppussing o.l. må du selv sørge for å få dette hentet, og betale for bortkjøring. Andelseiere som fyller containeren med større mengder byggeavfall vil bli fakturert kostnaden for containeren.

Spesialavfall kan leveres i mottaket i bakgården i Schaus-kvartalet. Elektriske artikler kan leveres hos hos f.eks. Elkjøp eller Power, lyspærer, batterier o.l. kan leveres hos dagligvareforretninger som REMA, KIWI, o.l. Hvis du er usikker på om noe kan kastes i containeren, spør gjerne først.

Det skal heller ikke settes gjenstander på utsiden av containeren, da disse ikke vil bli hentet. Vi ber pent om at alle respekterer dette, slik at alle kan få benyttet seg av denne tjenesten, og håper dere får gjort en liten høstrengjøring i boden 🙂

Vennlig hilsen Styret CK30

Container settes ut førstkommende lørdag 29. april fra kl. 10.00 – 16.00

Det skal ikke kastes større mengder avfall fra oppussing o.l. i containeren!

Containeren bestilles for at alle andelseiere skal ha mulighet til å kvitte seg med mindre gjenstander som ikke kan kastes i restavfall. Dersom du skal kaste større mengder avfall fra oppussing o.l. må du selv sørge for å få dette hentet, og betale for bortkjøring. Andelseiere som fyller containeren med større mengder byggeavfall vil bli fakturert kostnaden for containeren.

Det skal heller ikke settes gjenstander på utsiden av containeren, da disse ikke vil bli hentet. Vi ber pent om at alle respekterer dette, slik at alle kan få benyttet seg av denne tjenesten, og håper dere får gjort en liten vårrengjøring i boden 🙂

Vennlig hilsen Styret CK30