Fortsatt bråk fra rør

Styret har gitt pålegg om å stenge av radiator til 6 andelseiere som enten ikke ga tilgang til leilighet- eller som hadde innebygd radiator, i forbindelse med vedlikehold/omkobling av rørsystemet.

I følge rørlegger må radiator i disse 6 leilighetene kobles om før de kan brukes for å unngå støy i rør i hele bygget. I de feilkoblede radiatorene går vannet feil vei noe som forårsaker støy.

Styret registrerer og mottar henvendelser fra andelseiere om at støy fra rørene fortsatt forekommer. Styret vil derfor innstendig anmode de 6 andelseierne som har fått pålegg om å stenge av radiatoren om å etterleve pålegget.

Styret vil bestille rørlegger til våren for å få utbedret radiator i de leiligheter som fortsatt er feilkoblet. Rørlegger fraråder sterkt å stenge ned hele anlegget på vinterstid. Dette ville dessuten representere en stor ulempe for de 108 leilighetene som er riktig koblet. Andelseiere som har leilighet med innebygd radiator må selv sørge for å få fjernet innbyggingen i forkant av utbedringen. Dette er en forutsetning for at rørlegger skal komme til. 

Styret

Erstatningskrav ifm innbrudd i postkasser

Se brev mottatt fra Politiet ifm. anmeldt forhold vedrørende innbrudd i postkassene, ved å trykke på «Last ned»-knappen i bunnen av denne artikkelen. Dersom beboere ønsker å fremme erstatningskrav i forbindelse med eventuell straffesak, må disse selv melde kravene til politiet. Dette kan f.eks. være dersom du er utsatt for ID-tyveri eller dersom du har fått frastjålet noe fra postkassen din.

Oppgi politiets referanse 14968985 72110/19-201 i brev til Politiet dersom du fremmer erstatningssak.

Registrer dine kontaktdetaljer

Styret oppfordrer alle andelseiere til å melde inn korrekte kontaktdetaljer til vår forretningsfører hos USBL. Korrekte kontaktdetaljer som vi ber om er:

Navn
Leilighetsnummer
Epost
Mobiltelefon

Opplysningene sendes enten som epost eller som sms til vår forretningsfører Marianne Løpet Elshaug hos USBL.

Epost:  mle@usbl.noMobiltelefon: 95 90 08 85

Styret håper at du tar denne oppfordringen alvorlig. Vi er helt avhengige av å ha kontaktdetaljer til samtlige andelseiere!

Hilsen Styret

Politiet henlegger saken om postkasseinnbruddene

Styret i CK30 har mottatt følgende brev fra politiet, datert 15.11.2019:

De underrettes om at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken. På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som kan behandles. Etter retningslinjene for slik prioritering blir denne saken ikke tatt under behandling.

Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskningen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning.

Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet / riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om politidistriktet.