Utbedring av gulvvarme og spyling av rør

Styret har bestilt Nore VVS til å utbedre gulvvarmeanlegget i de 8 leilighetene som har gulvvarme. Utbedringen vil skje ved at det monteres nytt reguleringssystem med nye termostater, kontrollenheter og reguleringsmotorer.

Styret har også bestilt Nore VVS til å få utført spyling av avløpsrør med etterfølgende kamerasjekk.

Arbeidene pågår i disse dager og Nore VVS har fått lister med navn og telefonnummer til berørte andelseiere for å kunne avtale tilgang til leiligheter.

Hilsen

Styret

Container

Det vil komme en container førstkommende lørdag (27.06) fra klokken 10-16. 

Mvh Styret

Ekstraordinær generalforsamling Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30, hvor det skal avstemmes over ny takterrasse og finansiering.

Tidspunkt: Onsdag 24. juni 2020, kl. 18.00.
Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3.

Ny takterrasse og finansiering

Takterrassen er i en forfatning som gjør at den ikke kan anbefales brukt. Takterrassen er
en del av fellesarealet som nå trenger utbedring for igjen å kunne tas i bruk. Det betyr
at ett av alternativene som presenteres må vedtas. Å ikke foreta seg noe er ikke et
alternativ.

Se vedlagt innkalling for ytterligere informasjon.

Mvh
Styret i CK30

Ekstraordinær generalforsamling – Meningsmåling

Ekstraordinær generalforsamling ønskes avholdt en av dagene 23-26 juni.
For å kunne avholde en korona-sikker generalforsamling er det mulig å leie et lokale.

Hensikten med meningsmålingen er å gi oss en indikasjon på hvor stort lokale vi må leie for ivareta smittevern på en trygg og god måte.

This poll is no longer accepting votes

Ønsker du å møte opp fysisk til generalforsamlingen?

Vennligst svar fortest mulig og senest 17.juni.

Mvh
Styret

Har du husket å vende brannslukningsapparatet?

Apparatet skal inspiseres fire ganger årlig.

  • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?
  • Har slokkeren synlig skader?
  • Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
  • Er sikringsplinten intakt og plombert?
  • Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
  • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
  • Pulverslokkeren vendes på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Finner du feil på apparatet, skal det leveres til kontroll.