Felleskostnadene økes med 5% fra 1.01.2021

Styret vedtok på styremøte 21.10.2020 å øke felleskostnadene med 5% fra 1.01.2020. Felleskostnadene har ikke blitt økt på flere år, samtidig som vedlikeholdsbehovet har vært økende. Styret har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene med 5% fra årsskiftet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret: styret@ck30.com

Hilsen
Styret

Container

Container er bestilt til førstkommende lørdag (10.10) og vil stå der fra 10-16. 

Mvh Styret

Ny avtale for bredbånd

Styret har forhandlet frem ny avtale for bredbånd og tv hos Get. Den nye avtalen gir større fleksibilitet for hver enkelt beboer og høyere grunnhastighet enn i dag. Pris for den kollektive avtalen er lik som før.

Oppstart av avtalen på eksisterende infrastruktur vil skje i november og i første kvartal neste år vil det bli oppgradert fra Docsis 3.0 til Docsis 3.1 som vil tillate høyere opplastningshastigheter samtidig som det sikrer tjenestekvalitet. Alt er HFC-teknologi. 

Se detaljer om avtalen under og fra følgende linker.
https://www.get.no/artikkel/fremtidens-bredb%C3%A5ndsteknologi
https://www.get.no/produkter/tv/start30

Utbedring av gulvvarme og spyling av rør

Styret har bestilt Nore VVS til å utbedre gulvvarmeanlegget i de 8 leilighetene som har gulvvarme. Utbedringen vil skje ved at det monteres nytt reguleringssystem med nye termostater, kontrollenheter og reguleringsmotorer.

Styret har også bestilt Nore VVS til å få utført spyling av avløpsrør med etterfølgende kamerasjekk.

Arbeidene pågår i disse dager og Nore VVS har fått lister med navn og telefonnummer til berørte andelseiere for å kunne avtale tilgang til leiligheter.

Hilsen

Styret