Utbedring varmesystem og rens av ventilasjonsanlegg- nøkkelinnsamling

Prosjektene med utbedring av varmesystemet og rensing av ventilasjonsanlegget som ble vedtatt på ordinær generalforsamling i mai, vil bli gjennomført i uken 2. til og med 6.september.

I forkant av dette vil styret organisere ny nøkkelinnsamling for andelseiere som ikke allerede har levert nøkkel.

Nøkkelinnsamling skjer på følgende datoer og klokkeslett:

26.08.19 klokken 19.00

27.08.19 klokken 19.00

28.08.19 klokken 19.00

Vennlig hilsen

Styret

Takterrassen stenges for allmen bruk

Styret i borettslaget har vedtatt å stenge takterrassen for allmen bruk. Begrunnelsen for vedtaket er at takterrassen er i en forfatning som kan utgjøre en skaderisiko ved bruk. Tilbud er innhentet for utbedring/renovering av takterrassen og vil bli presentert for andelseierne på ekstraordinær generalforsamling senere. Innhentede tilbud tilsier at kostnader til renovering vil ligge i størrelsesorden 1,5- til 2 millioner kroner.

Styrets vedtak om å stenge takterrassen for allmen bruk medfører ingen endring i bruken av takterrassen som rømningsvei ved en eventuell brann.

Hilsen

Styret

Container kommer førstkommende søndag 04.08 kl 10.00 – 17.00

Container vil bli plassert utenfor førstkommende søndag 04.08 fra kl 10.00 – 17.00.

Det har tidligere vært store problemer med at beboere benytter denne tjenesten til å kvitte seg med store mengder avfall fra oppussing og at containeren blir overfylt og store mengder søppel blir liggende igjen utenfor. Dette er ikke formålet med tjenesten og det ble bestemt på forrige generalforsamling at vi skulle forsøke en siste gang. Tjenesten er ment for at alle 115 beboere i CK30 skal kunne kvitte seg med små mengder avfall, IKKE møbler og inventar. Om dette gjentar seg nå vil tjenesten bli avviklet og beboere må selv ta ansvar for å kvitte seg med avfallet.

Styret

Tilbakelevering av nøkler etter befaring av varmtvannsanlegg

Beboere som har levert inn nøkler til befaring forrige uke kan få denne tilbake ved å henvende seg i fellesrommet i 8 etg. enten:

I dag tirsdag 11. Juni kl 19.00 – 19.30

eller

Torsdag 13. Juni kl 20.00 – 20.30

Vi ber om at dere tar med kvitteringen dere fikk da nøkkelen ble levert inn.

Styret