Container

Container er bestilt til førstkommende lørdag (14.08) og vil stå der fra 10-16. 

Mvh Styret

Ventilasjonsanlegget

Hei,

Det er mange i bygget som sliter med dårlig luft fra ventilasjonsanlegget. Vi har et balansert ventilasjonssytem som betyr at endringer og feil i den enkelte leilighet vil ha konsekvenser for hele bygget.

Foreløpig mistenker vi at montering av motoriserte ventilatorer i enkelte boenheter kan være en av grunnene til at svært mange nå opplever dårlig inneklima. Vi ber derfor alle beboere om å umiddelbart ta en sjekk av sine tillufts-ventiler og avtrekk.
For mer info om ventilasjonssystemet ber vi alle lese gjennom beskrivelsen på våre hjemmesider: https://www.ck30.com/om-ck30/ventilasjon/

I henhold til ventilasjonsbeskrivelsen skal ikke motoriserte ventilatorer være tilkoblet avtrekket på kjøkkenet. Dersom man ønsker å benytte motorisert ventilator må dette være av en resirkulerende type (blåser ut i rommet).
Dersom du oppdager at din enhet har motorisert ventilator montert til ventilasjonssystemet, må denne fjernes på andelseiers egen bekostning.

Dersom du nettopp har kjøpt en bolig med en slik ventilator montert, kan det være lurt å undersøke om denne kostnaden vil dekkes av boligkjøperforsikring da det ikke er noe nytt at det ikke er lov til å montere motoriserte ventilatorer på anlegget.

Styret vil vurdere flere tiltak på neste styremøte, men ønsker likevel at alle tar en sjekk av egne boenheter som et strakstiltak nå så fort som mulig.

Mvh.
Styret

Strømleverandør

Vi har nå byttet strømleverandør til Gudbrandsdal Energi, da Polarkraft ikke lenger kan tilby fellesmålingen vi har hatt frem til nå. Vi har fått garantert at dette ikke vil øke strømprisen.

Videre utreder vi hvordan vi skal bytte til AMS-målere i leilighetene, da NVE/Elvia pålegger oss dette. Vi forsøker å finne en løsning der ingen strukturelle endringer trengs i leilighetene, men dette er ikke mulig med standard måleren som tilbys. Når AMS målere er på plass betyr det at hver beboer står fritt til å velge strømleverandør selv.

Vennlig hilsen

Styret

Parkering av elektriske sparkesykler

Det vil i løpet av kort tid bli satt opp et parkeringsstativ (fra Voi) utenfor inngangen til CK30. Dette vil forhåpentligvis føre med seg at flere velger å parkere sparkesyklene sine der, og ikke foran søppelsjaktene. Videre er styret i dialog med de forskjellige el-sparkesykkelleverandørene om å etablere en såkalt «no parking zone» foran søppelsjaktene. NB! Selv om det står Voi på stativet kan alle el-sparkesykler parkeres i stativet. Alle skal med.

Vennlig hilsen

Styret