Rørlegger

CK30 har inngått rammeavtale med Andersen & Larsen Rørleggerbedrift som gjør at borettslaget får rabatterte priser på rørleggertjenester. Denne rabatten kan også beboere nyttegjøre seg av dersom de trenger rørleggertjenester og velger å benytte Andersen & Larsen Rørleggerbedrift. Slik kan du kontakte Andersen & Larsen Rørleggerbedrift:

Se også mer informasjon på Andersen & Larsen Rørleggerbedrift sine egne nettsider.

Dersom du lurer på hva hva du som andelseier har vedlikeholdsplikt på, er dette beskrevet nærmere her: Vedlikeholdsplikt