Rørlegger

CK30 har inngått rammeavtale med Nore VVS som gjør at borettslaget får rabatterte priser på rørleggertjenester. Denne rabatten kan også beboere nyttegjøre seg av dersom de trenger rørleggertjenester og velger å benytte Nore VVS. Slik kan du kontakte Nore VVS:

Se også mer informasjon på Nore VVS sine egne nettsider.

Dersom du lurer på hva hva du som andelseier har vedlikeholdsplikt på, er dette beskrevet nærmere her: Vedlikeholdsplikt