Kontakt

Kontakt oss

Mange av henvendelsene som styret mottar finnes det allerede svar på her på nettsidene våre. Andre henvendelser skal ikke til styret, men f.eks. rettes til vår forretningsfører.

For at alle skal få hjelp så raskt som mulig, ber vi deg derfor om å starte med å velge hva din henvendelse gjelder.


 

Vær oppmerksom på følgende:
Borettslagets offisielle kontakt-kanaler skal alltid benyttes og styrets medlemmer skal ikke kontaktes direkte på sosiale medier (f.eks. Facebook Messenger). Å snakke direkte med enkeltmedlemmer i styret (f.eks. i borettslagets fellesarealer) er ikke å regne som en formell henvendelse.

Direkte kontakt med enkeltmedlemmer i styret gjør det vanskelig for styret å dokumentere kontakt og å systematisk behandle henvendelser. Styrets medlemmer har også ulike ansvarsområder og vil heller ikke nødvendigvis kunne gi deg et raskt svar (f.eks. ved ferie eller lignende).

I hastesaker/nødsituasjoner må styrets medlemmer kontaktes per telefon.