Container, lørdag 10. februar fra kl. 10.00 – 16.00.

Container settes ut i morgen lørdag 10. februar fra kl. 10.00 – 16.00.

Det skal ikke kastes større mengder avfall fra oppussing o.l. i containeren!

Containeren bestilles for at alle andelseiere skal ha mulighet til å kvitte seg med mindre gjenstander som ikke kan kastes i restavfall. Dersom du skal kaste større mengder avfall/møbler fra oppussing o.l. må du selv sørge for å få dette hentet, og betale for bortkjøring. Andelseiere som fyller containeren med større mengder avfall vil bli fakturert kostnaden for containeren.

Det skal heller ikke settes gjenstander på utsiden av containeren, da disse ikke vil bli hentet.

Vi ber pent om at alle respekterer dette, slik at alle kan få benyttet seg av denne tjenesten, og håper dere får gjort en liten vårrengjøring i boden 🙂

Vennlig hilsen

Styret CK30

Valg av nye styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen

Det skal velges ett styremedlem, ett varamedlem og to medlemmer av valgkomiteen på årets generalforsamling. Du kan foreslå deg selv eller andre som kandidater ved å ta kontakt valgkomitéen på valgkomite@ck30.com

I år er følgende verv til valg:

 • Styremedlem – velges for 2 år
 • Varamedlem – velges for 1 år
 • Medlem av valgkomiteen – velges for 1 år
 • Medlem av valgkomiteen – velges for 1 år

Vi ønsker kandidater som er interessert i å bidra til å gjøre CK30 til et godt sted å bo, og som vil videreføre styrearbeidet og kommunikasjonen med beboerne på en strukturert, effektiv og god måte. 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke, da vi ønsker en balansert sammensetning av både styret og valgkomiteen, og har mange ulike oppgaver som må ivaretas.

Erfaring fra lignende verv er ikke et krav, men vi ønsker at medlemmer av valgkomite og styret:

 • Samarbeider god med andre
 • Er glad i CK30 og har et oppriktig ønske om å bidra til at borettslaget blir et godt sted å bo
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig
 • Er villig til å ta et tak når det trengs

Dersom du lurer på hvordan det er å sitte i styret/valgkomiteen, eller bare vil ta en prat, kan du kontakte styret på styret@ck30.com eller valgkomiteen på valgkomite@ck30.com. Det er svært lite jobb å sitte i valgkomiteen, og vi håper noen er villige til å stille opp og bidra til fellesskapet.

Honorar for styrearbeid fastsettes av generalforsamlingen i etterkant hvert år. Det er hyggelig og gøy å sitte i styret, og en ypperlig anledning til å bidra til fellesskapet, samtidig som man tilegner seg nyttig erfaring. 

Vi minner til slutte om borettslaget vedtekter, § 8-1 Styret;

“(4) Styrets leder, styremedlemmer, vara og deres nærstående skal være plettfrie i forhold til sine økonomiske så vel som ikke-økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.”

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling mandag 06. mai 2024 kl. 18.00 – Borettslaget Christian Krohgs gate 30

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget Christian Krohgs gate 30 vil bli avholdt mandag 06. mai klokken 18.00 i fellesrommet i 8. etasje.

Frist for innmelding av saker med kostnadsramme er 10.03.2024.

Frist for innmelding av saker uten kostnadsramme er 07.04.2024.

Årsaken til at det er egen frist for saker med kostnadsramme, er at styret trenger tid til å innhente tilbud/kostnadsoverslag for slike saker.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling. 

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende: 

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling. Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken. 

• Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret@ck30.com innen fristen. Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling. Innkallingen vil sendes per e-post og/eller på «Min side» via usbl.no. Du må gi styret en tilbakemelding dersom du ønsker innkallingen i papirform.   

Egen informasjonsside for beboere i Borettslaget Christian Krohgs Gate 30

GlobalConnect er stolte av å bli valgt som ny leverandør i Borettslaget Christian Krohgs Gate 30.

Vi er opptatt av en god informasjonsflyt med boligselskapets beboere og forutsigbarhet underveis i prosessen. Av denne grunn har vi opprettet en helt unik informasjonsside for boligselskapet. På denne siden kan du blant annet:

 • Lese om fremdriften i prosjektet og viktige datoer.
 • Se hvilke produkter og tjenester som er inkludert i den nye kollektive avtalen, samt registrere deg hos oss dersom du ikke allerede har gjort dette.
 • Se oppdateringer fra vår prosjektleder underveis i leveransen.
 • Få innblikk i hva gjøres underveis i prosjektet og hvordan du kan bidra til en mest mulig effektiv installasjon i din boenhet.

Klikk på linken nedenfor for å komme til boligselskapets informasjonsside:
https://minside.globalconnect.no/area/MDU/e099bae0-2f4f-45c0-9b49-b8f18438389a