Styret minner om husordensreglene vedr ro og orden i CK30

RO & ORDEN

  • Alle beboere skal ha frihet til vanlig livsutfoldelse i sin bolig såfremt det ikke sjenerer andre. Unødig støy i leiligheten, i fellesarealer, på takterrassen, ved eiendommens inngangsparti og balkonger er ikke tillatt. All virksomhet som kan tenkes å støye mer enn vanlig, kan kun bedrives dersom sameiets styre og naboene har samtykket på forhånd.
  • På søndager og helligdager og på hverdager mellom kl 23.00 og 07.00 skal det være ro i sameiet. Banking, boring og annen kraftig støy fra bygningsarbeid, musikkanlegg og lignende må ikke foregå i dette tidsrom.
  • Nabovarsel skal sendes ut i god tid dersom man planlegger større festligheter.
  • Det er ikke anledning til å benytte PA/musikkanlegg på felles takterrasse. Portable musikkhøyttalere skal ikke sjenere andre beboere om man benytter dette.
  • Borettslaget er pålagt å følge Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune, Oslohttps://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/1974-10-09-2. Etter 23:00 skal det derfor være ro i andelsenheter, fellesområder og på takterrasse, og generell støy på dagtid skal ikke overstige 55db (etter forskriftene). Støy skal for øvrig heller ikke være til sjenanse for andre beboere eller vedvare over lang tid i tidsrommet 07.00 – 23:00.

Container

Container er bestilt til førstkommende lørdag (14.januar) og vil stå der fra kl 10-16.

Mvh Styret

Varsel om endring av felleskostnader

Styret i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 har vedtatt å øke andel felleskostnader til drift med 9,5% på bakgrunn av økte kommunale avgifter og høy prisstigning fra 01.01.2023.

Felleskostnader til dekning av renter og avdrag på lån vil bli justert iht. bankens nedbetalingsplan.  

I tillegg er det vedtatt å øke beløp knyttet til tv/internett med kr 75,- per mnd.

Nye giroer sendes ut fra Usbl medio desember i år.

Med vennlig hilsen

Styret i CK30