Utbedring takterasse

Styret vedtok i sommer å stenge takterassen for allmen bruk på grunn av helse- miljø- og sikkerhetshensyn. Enhver kan ved selvsyn få bekreftet at hele bordkledningen på takterrassen trenger å skiftes ut. Det er også usikkerhet knyttet til tilstanden for kledning som ligger under terrassebordene.

Styret innhentet sommeren 2019 tilbud fra to leverandører for utbedring av takterassen. Kostnader til utbedring varierer med kvalitet på bordkledning. For standard terrassebord som krever tilnærmet årlig vedlikehold i form av rens og oljing eller minst hvert tredje år rens og beising lå tilbudet på litt over 1,1 millioner kroner. For dyreste alternativ «Fiberon komprimert» lå tilbudet på litt over 1,9 millioner kroner. I følge leverandør så ville et dekke med «Fiberon komprimert» være nesten vedlikeholdsfritt og med langt større levetid.

Styret planlegger å innkalle andelseierne til ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av februar 2020 for å legge frem alternativer for utskiftning av takterasse til avstemning. Styret vil i samme møte fremlegge alternative forslag til finansiering til avstemning.

Styret