OBS – haster! Nabovarsel fra LINK Arkitektur angående nytt kontorbygg i Christian Krohgs gate 35

Haster! Andelseiere i CK30 anbefales å lese denne posten og dens vedlegg nøye og umiddelbart respondere med eventuelle innsigelser, da LINK Arkitektur har satt en svarfrist den 5. April (førstkommende fredag). Styret i CK30 mener denne fristen er for kort og at LINK Arkitektur i tillegg plikter å sende nabovarsel til hver enkelt andelseier i CK30. Vi har sendt krav om utsatt svarfrist til Oslo Kommune, men ber om at alle andelseiere leser varselet og skriftlig melder inn merknader de måtte ha så raskt som mulig til:

Inge Hjelmsø Müller, LINK Arkitektur: oslo@linkarkitektur.no

Merknaden må vise til at den gjelder byggesøknad for eiendommen gnr. 208 bnr.117 med adresse Christian Krohgs gate 35, med kopi til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Pass på å identifisere deg selv som andelseier med fullt navn og leilighetsnummer i merknaden.

Fortsett å lese «OBS – haster! Nabovarsel fra LINK Arkitektur angående nytt kontorbygg i Christian Krohgs gate 35»