Parkering ved inngangen og søppeltømming

Det parkeres til stadighet på området mellom hovedinngangen og søppelbrønnene utenfor CK30, noe som har ført til store mengder unødvendig arbeid for styret samt ekstra utgifter for borettslaget.

Parkering på området blokkerer søppelbilen fra å hente søppel hos oss, og vi må da bestille ekstra tømming, noe som koster borettslaget 4 217,72 kr per gang (prisliste). Dette er penger som går fra fellesutgiftene som alle beboere betaler hver måned, og som kunne gått til vedlikehold og andre prosjekter i borettslaget.

Styret har ekstremt mange ganger måttet konfrontere beboere som har parkert på området, og vi blir da møtt med argumenter av typen «jeg synes det burde være lov å parkere her» og «jeg skal bare stå her i fem minutter». Vi ser oss derfor nødt til å igjen poengtere at det ikke er lov til å parkere på området og at biler som parkerer her uten særskilt tillatelse vil bli tauet vekk – uten unntak.

Hvis alle 115 boenheter hele tiden skal parkere «i kun fem minutter» så er det stor sjanse for at søppelbilen kommer mens søppelbrønnene er blokkerte. Sist gang dette skjedde var for ca. en uke siden. Det førte igjen til fulle søppelbrønner og påfølgende forsøpling av borettslagets uteområde. Renovasjonetaten har fortsatt ikke klart å få søppelsituasjonen og tømmetider under kontroll og styret klager kontinuerlig på dette i flere kanaler.

Leie av fellesrom 17.mai

Torsdag 13. april gjennomfører vi loddtrekning for leie av fellesrom i 8 etg på 17.mai. Alle som ønsker å leie lokalet 17.mai må derfor melde interesse innen 13.april kl 12:00.

Interesse for leie melder du her.

Dugnad

Årets dugnad er planlagt til lørdag 29. april. Hold av datoen!

Vi har mange planer og ønsker om ting som skal gjøres på dugnad og er derfor avhengig av at så mange som mulig kan stille opp. Vi forventer også at alle gjør en innsats for å kunne bidra denne dagen, slik at vi alle kan ha et hyggelig borettslag med fine fellesområder.

Dersom du har en spesiell kompetanse du kan bidra med, setter vi pris på om du gir beskjed til styret på e-post, slik at vi kan planlegge rundt dette (og/eller be om råd og tips i forkant). Si ifra om du har «grønne fingre», er flink til å male, er snekker, etc. Har du andre innspill/ideer rundt dugnaden, så send oss gjerne dette også.

Detaljer og innkalling kommer nærmere.