Container

Det vil komme en container førstkommende lørdag (27.06) fra klokken 10-16. 

Mvh Styret

Ekstraordinær generalforsamling Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30, hvor det skal avstemmes over ny takterrasse og finansiering.

Tidspunkt: Onsdag 24. juni 2020, kl. 18.00.
Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3.

Ny takterrasse og finansiering

Takterrassen er i en forfatning som gjør at den ikke kan anbefales brukt. Takterrassen er
en del av fellesarealet som nå trenger utbedring for igjen å kunne tas i bruk. Det betyr
at ett av alternativene som presenteres må vedtas. Å ikke foreta seg noe er ikke et
alternativ.

Se vedlagt innkalling for ytterligere informasjon.

Mvh
Styret i CK30

Ekstraordinær generalforsamling – Meningsmåling

Ekstraordinær generalforsamling ønskes avholdt en av dagene 23-26 juni.
For å kunne avholde en korona-sikker generalforsamling er det mulig å leie et lokale.

Hensikten med meningsmålingen er å gi oss en indikasjon på hvor stort lokale vi må leie for ivareta smittevern på en trygg og god måte.

This poll is no longer accepting votes

Ønsker du å møte opp fysisk til generalforsamlingen?

Vennligst svar fortest mulig og senest 17.juni.

Mvh
Styret

Har du husket å vende brannslukningsapparatet?

Apparatet skal inspiseres fire ganger årlig.

  • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
  • Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?
  • Har slokkeren synlig skader?
  • Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
  • Er sikringsplinten intakt og plombert?
  • Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
  • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
  • Pulverslokkeren vendes på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Finner du feil på apparatet, skal det leveres til kontroll.

Forslag til ny takterasse

Styret i CK30 tok i 2019 initiativ for å se på muligheter for oppussing av takterrassen. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som har jobbet med å utarbeide forslag til ny takterrasse.
Bevilgning av penger for ny takterrasse må avgjøres i ekstraordinær generalforsamling. Informasjon om når denne avholdes kommer seinere.

I ekstraordinær generalforsamling vil det være 3 alternativer for avstemning. Disse er som følger:

Alternativ 1: Utskifting av terrassebord med nye vedlikeholdsfrie terrassebord. Grovt prisanslag 1,8 – 2,5 millioner kroner

Alternativ 2: Utskifting av terrassebord med nye vedlikeholdsfrie terrassebord. Nytt frittstående møblement og nye frittstående planter. Grovt prisanslag 2,4-3,1 millioner kroner

Alternativ 3: Forslag som vist i vedlagt presentasjon. Arbeidsgruppen har samarbeidet med arkitektkontoret Snøhetta med utarbeidelse av komplett ny takterrasse. Forslaget omfatter nytt dekke, permanente grønt- og planteområder, lekesone for barn, treningsområde, soneinndelte sitteplasser, pergolaer, drivhus, grillområde, plantekasser. Forslaget er utarbeidet med blant annet hensyn til opplevelsen av å være på takterrassen, hvor forskjellige sittesoner vil gi en opplevelse av at takterrassen ikke er opptatt selv om det er mange folk der på en gang. Den gir lune soner og muliggjør bruk av takterrassen under mer variert værforhold. I tillegg vil dette forslaget åpne opp for mer variert aktivitet og bruk av takterrassen. Grovt prisanslag 5-6 millioner

Kostnad for oppgradering av takterrassen kan bli tatt opp som lån og fordelt på hver andel i borettslaget. Dersom generalforsamlingen beslutter å låne penger for å finansiere oppgraderingen av takterrassene så vil et grovt anslag for månedlige merkostnader per leilighet utgjøre mellom 140-300 kr pr måned.

Med dette innlegget ønsker styret og arbeidsgruppen innspill fra beboere i CK30 på forslag 3. Er det noen elementer dere savner eller har dere generelle kommentarer? Kommenter gjerne på facebooksiden, eller ta kontakt med arbeidsgruppens leder Eirik Olav Mo Wroldsen.

Vennlig hilsen

Arbeidsgruppen og styret.