Erfaring med utbedrings- og vedlikeholdsprosjektene av ventilasjon og varmeanlegg

Nore VVS og Powerclean har fått utbedret de aller fleste leilighetene i Christian Krohgs gate 30.

Det var totalt 3 leiligheter vi ikke kom inn i. Her har vi forsøkt å få kontakt med eiere uten hell.

Vi gikk også innom de med jevne mellomrom for å sjekke om det var noen hjemme.

I tillegg til de 3 leilighetene vi ikke kom inn i var det også 3 leiligheter som hadde innbygde radiatorer. Her var det ikke mulig å bygge om tilførsel til radiatorene uten å demontere kasser og åpne veggene rundt.

Det er greit å presisere at samtlige av disse 6 leilighetene er feilkoblet og vil fortsette å fungere med svært begrenset kapasitet. I leilighetene vi ikke kom inn i var naboleilighetene feilkoblet, noe som tilsier at de aktuelle leilighetene også er feilkoblet.

Beboere som ikke har gitt tilgang til sin leilighet må selv besørge utbedring av sitt varmeanlegg om de ønsker å få dette gjort nå.

Etter ombygging trykktestet vi alle kurser før vi fylte opp med vann. Deretter luftet vi radiatorer i alle tilgjengelige leiligheter og i fellesarealer.

Alle radiatorer må luftes for å oppnå skikkelig sirkulasjon. Se egen post på www.ck30.com om hvordan dette gjøres.

Det er behov for å etterfylle anlegget med vann etter hvert som radiatorer blir luftet ut, noe Nore VVS vil gjøre.

 

Lufting av radiator etter utbedring av varmeanlegg

Radiatorene i alle leiligheter må luftes etter utbedringen i høst.

Radiatoren luftes i motsatt ende av termostaten. For dette må man bruke en luftenøkkel som kan kjøpes hos de fleste nøkkelforetninger og jernvarebutikker, f.eks Clas Ohlson.
Hold en kopp eller flaske under lufteskruen, åpne forsiktig og hold oppe til du hører at luften er borte og kun vann kommer ut av ventilen.
Stram så lufteskruen.

Utbedring varmesystem og rens av ventilasjonsanlegg- nøkkelinnsamling

Prosjektene med utbedring av varmesystemet og rensing av ventilasjonsanlegget som ble vedtatt på ordinær generalforsamling i mai, vil bli gjennomført i uken 2. til og med 6.september.

I forkant av dette vil styret organisere ny nøkkelinnsamling for andelseiere som ikke allerede har levert nøkkel.

Nøkkelinnsamling skjer på følgende datoer og klokkeslett:

26.08.19 klokken 19.00

27.08.19 klokken 19.00

28.08.19 klokken 19.00

Vennlig hilsen

Styret

Takterrassen stenges for allmen bruk

Styret i borettslaget har vedtatt å stenge takterrassen for allmen bruk. Begrunnelsen for vedtaket er at takterrassen er i en forfatning som kan utgjøre en skaderisiko ved bruk. Tilbud er innhentet for utbedring/renovering av takterrassen og vil bli presentert for andelseierne på ekstraordinær generalforsamling senere. Innhentede tilbud tilsier at kostnader til renovering vil ligge i størrelsesorden 1,5- til 2 millioner kroner.

Styrets vedtak om å stenge takterrassen for allmen bruk medfører ingen endring i bruken av takterrassen som rømningsvei ved en eventuell brann.

Hilsen

Styret

Container kommer førstkommende søndag 04.08 kl 10.00 – 17.00

Container vil bli plassert utenfor førstkommende søndag 04.08 fra kl 10.00 – 17.00.

Det har tidligere vært store problemer med at beboere benytter denne tjenesten til å kvitte seg med store mengder avfall fra oppussing og at containeren blir overfylt og store mengder søppel blir liggende igjen utenfor. Dette er ikke formålet med tjenesten og det ble bestemt på forrige generalforsamling at vi skulle forsøke en siste gang. Tjenesten er ment for at alle 115 beboere i CK30 skal kunne kvitte seg med små mengder avfall, IKKE møbler og inventar. Om dette gjentar seg nå vil tjenesten bli avviklet og beboere må selv ta ansvar for å kvitte seg med avfallet.

Styret