Varsel om endring av felleskostnader fra 01.01.2024

Styret i borettslaget Christian Krohgs gate 30 har vedtatt å øke felleskostnader til drift med 5% fra 01.01.2024.

Årsaken til økningen av felleskostnader til drift på 5% er at prisveksten på varer og tjenester fortsetter, særlig gjelder dette kommunale avgifter og forsikring.

Endringen kan du se i Bonabo fra menyen «Min bolig» og «Felleskostnader». Logg inn i Bonabo fra www.usbl.no.

Ny leverandør av renholds- og vaktmestertjenester

Borettslaget skifter leverandør av renholds- og vaktmestertjenester til selskapet COOR fra 1. desember 2023. COOR er et profesjonelt selskap med mange kunder innen næring, sameier og borettslag.

COOR vil foreta nedvask/nullstillingsvask av bygget tirsdag 05. desember, og tirsdag blir deretter fast rengjøringsdag fremover.

Vi håper da at det blir rent og pent i borettslaget til jul.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 Digitalt møte via «min side» på Usbl.no i perioden 19.09.2023 til 24.09.2023.

Høringsperiode – periode for innspill/kommentarer til sakslisten.
Tirsdag 19.09.2023 kl. 09:00 til Torsdag 21.09.2023 kl. 09.00


Stemmeperiode – Periode for å avgi sin stemme
Torsdag 21.09.2023 kl. 16:00 til Søndag 24.09.2023 kl. 23.00

Innkallingen sendes ut på e-post til eierne.

Innkallingen kan leses i sin helhet i vedlegg.

Nabovarsel for påbygg, tilbygg og fasadeendring i Hausmanns gate 6

Borettslaget har mottatt nabovarsel for påbygg, tilbygg og fasadeendring i Hausmanns gate 6. Se vedlegg. Det er søkt om dispensasjon fra høydekrav og plankrav i kommuneplanen. Varselet legges også ut på borettslagets hjemmesider i løpet av morgendagen.

Du kan lese hele saken i saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202305195

Tiltaket ble nabovarslet 17.03.2023, men fordi det kreves ny dispensasjonssøknad, kreves det også ny varsling. Dersom du ønsker å sende inn merknader til nabovarselet, kan disse sendes til johan.kahrs@nielstorp.no eller direkte til Plan- og bygningsetaten: postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Husk å oppgi saksnummer 202305195 og adresse Hausmanns gate 6 i emnefeltet.

Frist for merknader til nabovarslet er mandag 18. september 2023.