Forslag til ny takterasse

Styret i CK30 tok i 2019 initiativ for å se på muligheter for oppussing av takterrassen. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som har jobbet med å utarbeide forslag til ny takterrasse.
Bevilgning av penger for ny takterrasse må avgjøres i ekstraordinær generalforsamling. Informasjon om når denne avholdes kommer seinere.

I ekstraordinær generalforsamling vil det være 3 alternativer for avstemning. Disse er som følger:

Alternativ 1: Utskifting av terrassebord med nye vedlikeholdsfrie terrassebord. Grovt prisanslag 1,8 – 2,5 millioner kroner

Alternativ 2: Utskifting av terrassebord med nye vedlikeholdsfrie terrassebord. Nytt frittstående møblement og nye frittstående planter. Grovt prisanslag 2,4-3,1 millioner kroner

Alternativ 3: Forslag som vist i vedlagt presentasjon. Arbeidsgruppen har samarbeidet med arkitektkontoret Snøhetta med utarbeidelse av komplett ny takterrasse. Forslaget omfatter nytt dekke, permanente grønt- og planteområder, lekesone for barn, treningsområde, soneinndelte sitteplasser, pergolaer, drivhus, grillområde, plantekasser. Forslaget er utarbeidet med blant annet hensyn til opplevelsen av å være på takterrassen, hvor forskjellige sittesoner vil gi en opplevelse av at takterrassen ikke er opptatt selv om det er mange folk der på en gang. Den gir lune soner og muliggjør bruk av takterrassen under mer variert værforhold. I tillegg vil dette forslaget åpne opp for mer variert aktivitet og bruk av takterrassen. Grovt prisanslag 5-6 millioner

Kostnad for oppgradering av takterrassen kan bli tatt opp som lån og fordelt på hver andel i borettslaget. Dersom generalforsamlingen beslutter å låne penger for å finansiere oppgraderingen av takterrassene så vil et grovt anslag for månedlige merkostnader per leilighet utgjøre mellom 140-300 kr pr måned.

Med dette innlegget ønsker styret og arbeidsgruppen innspill fra beboere i CK30 på forslag 3. Er det noen elementer dere savner eller har dere generelle kommentarer? Kommenter gjerne på facebooksiden, eller ta kontakt med arbeidsgruppens leder Eirik Olav Mo Wroldsen.

Vennlig hilsen

Arbeidsgruppen og styret.

Postkasseinnbrudd- erstatningskrav må meldes innen 19.mai til politiet.

Innbruddstyven har blitt pågrepet og straffesak er under oppseiling. Beboere som vil melde erstatningskrav for at de har blitt frastjålet post, bankkort etc må melde dette direkte til politiet. Merk at erstatningskravet bør dokumenteres:

Vedrørende erstatningskrav så ber jeg om at dette oversendes innen 19.05.20.

Det skal refereres til saksnr.: 14951325 hos politiet.

Mvh

Cathrine Winje
Politibetjent

Oslo politidistrikt
Enhent sentrum
Etterforskning, avsnitt 4
Tlf: 47 69 10 74

E-post: Cathrine.Winje@politiet.no
www.politi.no

Styret

Valg av styre og valgkomite

Som alt annet i 2020, blir valget av nytt styre litt annerledes enn ellers. Til tross for at valgkomiteen ikke har hatt fysiske møter med kandidater til styrevervene eller at borettslaget kan ha fysiske diskusjoner under valget, mener vi at vi har et godt grunnlag klart for en anbefaling til et velfungerende og engasjert styre for det kommende året. Med tanke på at hele året blir påvirket av smitteverntiltak i forskjellige former, har hovedfokuset vårt vært å sette sammen en anbefaling til et styre som kan fortsette i samme retning som vi er på i dag. Det er naturlig at det ikke blir store revolusjoner eller enorme endringer i borettslaget i år, når hele samfunnet vi lever i står litt på vent. Slik vi ser det, fungerer nåværende styre godt, så det heller ikke er nødvendig å gjøre store endringer. 

I år har vi basert anbefalingen vår på mailkorrespondanse med de som har vist interesse til styreverv. Vi har vektlagt kompetanse, bakgrunn, forståelse for borettslaget og engasjement. Det er viktig at alle medlemmer av styret passer fint sammen, har visse grunnleggende evner og viser god forståelse for hva styrevervet innebærer. 

Vi anser det som svært positivt at tre personer i det eksisterende styret ønsker å stille til gjenvalg. Det er spesielt positivt for borettslaget at man unngår store utskiftninger når kompetanseoverlevering vil være mer komplisert enn ellers og passer dårlig i en tid hvor alt annet også står litt på hodet. Ved siden av de tre som stiller til gjenvalg, er vi begeistret over de to nye kandidatene i innstillingen vår. Begge har gitt et positivt helhetlig inntrykk, med gode, rasjonelle tanker om behov i borettslaget i tillegg til ypperlig faglig kompetanse som vil gagne styrearbeidet. 

Årets innstilling presenteres derfor med stort engasjement. Vi anbefaler å ta store endringer og diskusjoner når borettslaget kan møtes i en egnet situasjon og håper andelseiere i CK30 har tillit til at vi har gjort grundige vurderinger og at det er et godt grunnlag bak innstillingen.

Valgkomiteens anbefaling:

 • Styreleder / Bjørn Erik Noren (gjenvalg) / 1 år
 • Styremedlem / Silje Rosvold (gjenvalg) / 1 år
 • Styremedlem / Ole Alexander «Bombom» Mustad (gjenvalg) / 1 år
 • Styremedlem / Torben Andreas Lyngedal Nilsen / 2 år 
  Utdannet byggingeniør og har et årsstudium i økonomi. Har tidligere administrert forsikringsavtalen til et tidligere tilhørende sameie. Ønsker å vise engasjement og bidra positivt til borettslaget. Ser for seg å få fortgang i utbedring av takterrasse og bl.a. ta tak i div vedlikeholdsetterslep.
 • Varamedlem / Balder Kjøs / 1 år
  Utdannet spillingeniør og jobber som QA Ingeniør for reMarkable. Har spesielt god IT-forståelse og kompetanse. Stort engasjement for bygget og området rundt, så det er ønskelig å være en bidragsyter til at borettslaget kan nå sitt fulle potensiale. Det er viktig at vi som borettslag jobber for å opprettholde en god standard på bygget og miljøet innad og utenfor.
 • Valgkomite / Eirik Olav Mo Wroldsen (gjenvalg) / 1 år
 • Valgkomite / Lise Gowens (gjenvalg) / 1 år

Motkandidater:

 • Styreleder / Behrang Tavaddode/ 1 år
  Har mastergrad og jobbet som prosjektleder hos Kongsberg gruppen og Hurtigruten. Har eget firma (Tavaddode SMMA) og hjelper to andre med å drive firma. Har god erfaring med planlegging og budsjett. Har masse tid akkurat nå og gira å hjelpe samfunnet mitt.

Alle beboere som skal ha tilgang til portelefonisystemet må registreres. Andelseiere må søke om Bruksoverlating.

Både borettslagets vedtekter og lov om borettslag stiller krav om at andelseier skal ha styrets godkjennelse for bruksoverlating.
Her er vedtektsbestemmelsen:

§ 4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom:

– Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedadstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefelle, har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. Andelseieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opptil tre år.
– Andelseieren er en juridisk person
– Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
– Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
– Det gjelder bruksrett til noen som har krav på dette etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven.
– Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
– Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
– Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen måned etter at søknaden er kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseieren som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

Skjema for søknad om bruksoverlating finnes her:

https://usbl.no/beboer/utleie-av-bolig

Uregistrerte beboere som er leietakere vil ikke få tilgang til porttelefonisystemet før andelseier har søkt om bruksoverlating. Styret er raske til å godkjenne bruksoverlatinger. Registrering av utleie koster kr. 680 og betales fra andelseier til vår forretningsfører USBL som sørger for registrering.

Styret

Digital generalforsamling. Husk å opprette bruker og gi samtykke til elektronisk kommunikasjon!

Bruksanvisning til digital generalforsamling viser hvordan du oppretter bruker via usbl.no . Trykk på linken «Min side» og «registrer bruker». Oppgi epost eller telefonnummer registrert hos Usbl (som eier av bolig eller medlem) og lag et passord.

Første gang du logger på Min side får du opp en dialogboks der du sette hake for samtykke til elektronisk kommunikasjon. Her kan du krysse av for om du vil varsles på e-post eller motta varsel på SMS (eller begge).

Når du har blitt registrert vil du motta innkalling til generalforsamlingen. Hvordan selve generalforsamlingen vil bli gjennomført står beskrevet i innkallingen. Det står også beskrevet i brukerveiledningen her:

Lykke til.

Hilsen

Styret