Ny avtale for bredbånd

Styret har forhandlet frem ny avtale for bredbånd og tv hos Get. Den nye avtalen gir større fleksibilitet for hver enkelt beboer og høyere grunnhastighet enn i dag. Pris for den kollektive avtalen er lik som før.

Oppstart av avtalen på eksisterende infrastruktur vil skje i november og i første kvartal neste år vil det bli oppgradert fra Docsis 3.0 til Docsis 3.1 som vil tillate høyere opplastningshastigheter samtidig som det sikrer tjenestekvalitet. Alt er HFC-teknologi. 

Se detaljer om avtalen under og fra følgende linker.
https://www.get.no/artikkel/fremtidens-bredb%C3%A5ndsteknologi
https://www.get.no/produkter/tv/start30

Utbedring av gulvvarme og spyling av rør

Styret har bestilt Nore VVS til å utbedre gulvvarmeanlegget i de 8 leilighetene som har gulvvarme. Utbedringen vil skje ved at det monteres nytt reguleringssystem med nye termostater, kontrollenheter og reguleringsmotorer.

Styret har også bestilt Nore VVS til å få utført spyling av avløpsrør med etterfølgende kamerasjekk.

Arbeidene pågår i disse dager og Nore VVS har fått lister med navn og telefonnummer til berørte andelseiere for å kunne avtale tilgang til leiligheter.

Hilsen

Styret

Container

Det vil komme en container førstkommende lørdag (27.06) fra klokken 10-16. 

Mvh Styret

Ekstraordinær generalforsamling Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30, hvor det skal avstemmes over ny takterrasse og finansiering.

Tidspunkt: Onsdag 24. juni 2020, kl. 18.00.
Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3.

Ny takterrasse og finansiering

Takterrassen er i en forfatning som gjør at den ikke kan anbefales brukt. Takterrassen er
en del av fellesarealet som nå trenger utbedring for igjen å kunne tas i bruk. Det betyr
at ett av alternativene som presenteres må vedtas. Å ikke foreta seg noe er ikke et
alternativ.

Se vedlagt innkalling for ytterligere informasjon.

Mvh
Styret i CK30