Varmesystem- tilgang- nøkkelinnlevering

Generalforsamlingen vedtok 25.april at varmesystemet skal utbedres. Nore VVS er firmaet som skal utføre jobben. For å kunne planlegge jobben som skal utføres trenger Nore VVS tilgang til alle leiligheter for en kort befaring. Nore VVS bekrefter at befaring av alle leiligheter kan skje i løpet av én dag. Dette forutsetter at de får tilgang til alle leiligheter.

Styret ber om at samtlige beboere leverer én nøkkel til sin leilighet til styremedlem mot kvittering på en av følgende tidspunkter:

mandag 27.mai mellom kl. 19:00- 19:30

tirsdag  28.mai mellom kl. 19:00- 19:30

onsdag 29.mai mellom kl. 19:00- 19:30

Innlevering finner sted i fellesrommet i 8. etasje i CK30. Nøkkel leveres i konvolutt merket med navn og leilighetsnummer.

Befaring av leiligheter vil finne sted onsdag 5.juni.

Borettslagets vedtekter som er i samsvar med borettslagsloven bestemmer at andelseier skal gi tilgang til leilighet for vedlikehold av felles infrastruktur:

§ 5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting.

Styret har dermed hjemmel både i lov og vedtekter for å skaffe seg tilgang til leiligheten.

Styret vil på det sterkeste oppfordre beboerne om å sørge for innlevering av nøkkel til styret slik at utbedringsprosjektet kan bli gjennomført på en god måte. Styret vil sørge for tilbakelevering av nøkler så fort befaringen har blitt gjennomført.

Styret

Forekomst av veggdyr

Styret har mottatt varsel om forekomst av veggdyr i leilighet i CK30. Styret vil oppfordre beboerne om å være oppmerksom på eventuell forekomst av veggdyr i leiligheten. Styret minner om at det er den enkelte andelseier som har ansvaret for å holde egen bolig fri for insekter og skadedyr. Dette fremgår også uttrykkelig av borettslagets vedtekter:
§ 5-1(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Les mer om hvordan du oppdager og kan bekjempe veggdyr her:
Styret

LINK fastholder svarfrist for nabovarsel CK35 til Tirsdag 09. April

Styret har mottatt svar fra LINK Arkitektur om krav om utsatt frist til 03. Mai for merknader til søknaden deres vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan i CK35.
 

LINK fastholder svarfrist kommende Tirsdag 9. April. Om du har merknader til søknaden og fortsatt ikke har sendt disse til LINK og PBE, vil vi oppfordre om å gjøre dette før den tid. Det er viktig at kommunen får kopi av merknaden. Se nyhetssak under for mer informasjon.

E-postkorrespondanse mellom styret og LINK Arkitektur kan leses her:

mailkorrespondanse link.pdf