Varsel om endring av felleskostnader

Styret i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 har vedtatt å øke andel felleskostnader til drift med 9,5% på bakgrunn av økte kommunale avgifter og høy prisstigning fra 01.01.2023.

Felleskostnader til dekning av renter og avdrag på lån vil bli justert iht. bankens nedbetalingsplan.  

I tillegg er det vedtatt å øke beløp knyttet til tv/internett med kr 75,- per mnd.

Nye giroer sendes ut fra Usbl medio desember i år.

Med vennlig hilsen

Styret i CK30

Container for småelektronikk og farlig i uke 38

I uke 38 vil det stå avfallscontainere for farlig avfall og småelektronikk foran inngangspartiet som borettslaget kan benytte seg av.

For kode til lås kontakt styret på styret@ck30.com eller ring Torben 412 08 863

  • Alt avfall må leveres i tett emballasje eller beholdere
  • Det må være tydelig hva beholdere inneholder, enten ved at avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at det er tydelig skrevet på
  • Beholderen skal være låst, og dere kan ikke sette avfall utenfor beholderen