Strømleverandør

Vi har nå byttet strømleverandør til Gudbrandsdal Energi, da Polarkraft ikke lenger kan tilby fellesmålingen vi har hatt frem til nå. Vi har fått garantert at dette ikke vil øke strømprisen.

Videre utreder vi hvordan vi skal bytte til AMS-målere i leilighetene, da NVE/Elvia pålegger oss dette. Vi forsøker å finne en løsning der ingen strukturelle endringer trengs i leilighetene, men dette er ikke mulig med standard måleren som tilbys. Når AMS målere er på plass betyr det at hver beboer står fritt til å velge strømleverandør selv.

Vennlig hilsen

Styret

Parkering av elektriske sparkesykler

Det vil i løpet av kort tid bli satt opp et parkeringsstativ (fra Voi) utenfor inngangen til CK30. Dette vil forhåpentligvis føre med seg at flere velger å parkere sparkesyklene sine der, og ikke foran søppelsjaktene. Videre er styret i dialog med de forskjellige el-sparkesykkelleverandørene om å etablere en såkalt «no parking zone» foran søppelsjaktene. NB! Selv om det står Voi på stativet kan alle el-sparkesykler parkeres i stativet. Alle skal med.

Vennlig hilsen

Styret

Container

Container er bestilt til førstkommende lørdag (24.04) og vil stå der fra 10-16. 

Mvh Styret

Fjerning av eierløse sykler i sykkelbod

På oppfordring fra beboere ønsker styret å rydde i sykkelboden vår.

Gjennom mange år med inn/ut flytting av beboere mistenker vi at mange sykler har blitt ”glemt” i boden. Det er derfor ønskelig å få fjernet sykler som ikke har noen eiere og frigi plass til dagens beboere.

STYRET BER DERFOR ALLE BEBOERE SOM EIER/HAR SYKKEL STÅENDE I BODEN OM Å MERKE SYKKELEN MED NAVN OG LEILIGHETSNUMMER.

DET ER VIKTIG AT MERKING FESTES GODT OG SYNLIG, GJERNE MED LAPP PÅ SETET.

FRIST FOR MERKING ER MANDAG 19 APRIL.

ALLE SYKLER SOM IKKE ER MERKET DENNE DATO VIL BLI FJERNET AV STYRET. FJERNEDE SYKLER VIL DA BLI SATT TIL SIDE OG OPPBEVART I EN UKE FØR DE BLIR SOLGT ELLER KASTET/GITT BORT ETTERSOM HVA SLAGS STAND/VERDI DE HAR.

Det er kommet forslag om at penger fra et evt. salg går til utbedring av sykkelbod i form av f.eks. en dedikert vaske/mekkeplass med oppheng til sykkel. Styret vil vurdere alle forslag som kommer inn og ta en avgjørelse basert på dette, så kom gjerne med flere forslag til styret@ck30.com.

Vennlig hilsen

Styret