Leie av fellesrom 17.mai

Torsdag 13. april gjennomfører vi loddtrekning for leie av fellesrom i 8 etg på 17.mai. Alle som ønsker å leie lokalet 17.mai må derfor melde interesse innen 13.april kl 12:00.

Interesse for leie melder du her.

Dugnad

Årets dugnad er planlagt til lørdag 29. april. Hold av datoen!

Vi har mange planer og ønsker om ting som skal gjøres på dugnad og er derfor avhengig av at så mange som mulig kan stille opp. Vi forventer også at alle gjør en innsats for å kunne bidra denne dagen, slik at vi alle kan ha et hyggelig borettslag med fine fellesområder.

Dersom du har en spesiell kompetanse du kan bidra med, setter vi pris på om du gir beskjed til styret på e-post, slik at vi kan planlegge rundt dette (og/eller be om råd og tips i forkant). Si ifra om du har «grønne fingre», er flink til å male, er snekker, etc. Har du andre innspill/ideer rundt dugnaden, så send oss gjerne dette også.

Detaljer og innkalling kommer nærmere.

Utskifting av brannslukningsapparat

HMS-arbeid er en lovpålagt del av styrearbeidet i alle borettslag og styret er blant annet ansvarlig for at hver bolig har varslings- og slokningsutstyr for brann samt å sikre at utstyret virker. Utstyret må vedlikeholdes og erstattes ved behov.

Det sittende styret ikke kan finne dokumentasjon på at alle boenheter har slokningsutstyr eller at disse fungerer, og har derfor besluttet at alle brannslukningsapparater i bygget skal skiftes ut. Det er inngått avtale med Boligbrann AS om utskiftning av alle brannslukningsapparater, og dette arbeidet vil starte opp rett etter påske, tirsdag 18.04.2014. Arbeidet vil pågå frem til tirsdag 25.04. Det vil bli lagt monteringsvarsel i samtlige postkasser neste uke (uke 14).

Gammelt slukkeutstyr er kategorisert som farlig avfall og kan leveres gratis (for privatpersoner) inn til en miljøstasjon. Miljøstasjonene i Maridalsveien 10 (på Fredensborg) eller i Urtegata 30 (på Grønland) er to alternativer i nærheten. Alternativt kan Boligbrann AS ta disse med seg til kr. 280,- per apparat (da bedrifter må deklarere innlevering etc.) som da vil bli fakturert via felleskostnadene. Apparatene skal ikke under noen omstendighet settes i borettslagets fellesarealer eller utenfor ved søppelbrønnene.

Husk: Dette er farlig avfall (tunge, trykksatte beholdere) som potensielt kan volde skade både på privatpersoner (barn) og på borettslagets eiendom dersom f.eks. noen utløser disse i fellesarealene.

Dersom du (når du har mottatt monteringsvarsel) ser at du ikke er hjemme på oppsatt tidspunkt, kan du kontakte Boligbrann for å høre om det er mulig å avtale et annet tidspunkt.

 

Nye regler for leie av fellesrommet

Har du fått med deg at det er nye regler for leie av fellesrommet? Reglene har blitt oppdaterte av styret for å i større grad sikre borettslaget mot økonomisk tap som følge av utleie, og dermed er depositumsbeløpet satt opp fra 1. juni 2017. Vi har også endret på regler rundt karantenetid for å sikre at alle andeleiere behandles likt, samt flere andre ting. Det er opprettet en egen side med mer informasjon om leie av fellesrommet som vi anbefaler deg å lese igjennom.