Informasjon om Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamlingen innkalles av styret, og samtlige andelseiere har møte- og stemmerett.

Dato: 08.05.2018
Sted: Fellesrommet i 8. etasje, Christian Krohgs gate 30

Det påpekes at brevet som er sendt ut til alle beboere (med samme informasjon som i dette innlegget) er et varsel om tidspunkt for GF, og at den formelle innkallingen vil komme på et senere tidspunkt.

 På generalforsamlingen skal det velges en styreleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen står for selve valget. Dersom du ønsker å stille til valg på generalforsamlingen er det fint om du tar kontakt med styret på styret@ck30.com, så vil styret videreformidle dette til valgkomiteen.

Andelseiere har anledning til å melde inn saker som de ønsker at skal tas opp på generalforsamlingen. For at styret skal få mulighet til å gå gjennom sakene, samt få det med i innkallingen til generalforsamlingen, ber vi om at saker som ønskes meldt inn skal være styret i hende per e-post senest fredag 20. april 2018

17.mai forberedelser på takterrassene

Lørdag 5. mai kl 14-16 vil styret være på takterrassene for å rydde, vaske og gjøre de litt finere etter vinteren, slik at det blir hyggeligere for beboere å sitte der oppe på 17.mai. Vi setter stor pris på om flest mulig beboere ønsker å hjelpe til. Vi oppfordrer spesielt de som selv bruker takterrassene til å delta på dette.

Det er flere som har hatt forslag til midlertidige løsninger rundt hull i gulvet på terrassene. Disse forslagene kan sendes så detaljert som mulig til styret i forkant, og senest 1.mai. Skriv også detaljer om hva som må handles inn til dette arbeidet. For at dette skal bli gjennomførbart i denne omgang, er vi også avhengige av beboere som melder seg til å gjøre denne jobben.

Vi kjøper inn litt øl og snacks til de som blir med på dette uformelle arrangementet, så vi kan ha det hyggelig når vi er ferdige.

Vel møtt!

PS: Dette er ikke borettslagets «offisielle dugnad». Den vil bli arrangert av det nyvalgte styret etter 8.mai.

Container i kulden

Som en del allerede har fått med seg i kalenderen, er det satt opp dato for årets første container førstkommende lørdag, 03.03.2018. Containeren vil bli stående i tidsrommet 10.00-18.00.

Nå som det er så kaldt ute er det flere som har observert at hoveddøren ikke alltid lukker seg helt igjen. Vi ber derfor alle om å være litt oppmerksomme på at døren lukkes skikkelig når dere går ut/inn.

 

 

Avdekket feil på dørcallinganlegget

Etter at vi meldte i fra til vår leverandør av dørcallinganlegget at vi blant annet ikke ser flere av beboerne på ringetablået samt at enkelte beboere opplever problemer med å få anlegget til å fungere, har vi funnet ut at vi har fått levert feil type sentral til dørcallinganlegget.

Sentralen vi har fått rommer kun 100 oppføringer, mens den vi bestilte rommer 1000 oppføringer. Dette er årsaken til at enkelte beboere ikke dukker opp når man blar mellom oppføringene, og også årsaken til at enkelte beboere ikke blir ringt opp når besøkende ringer på hos dem.

Vi venter nå på å få riktig type sentral intallert og vil oppdatere nettsidene våre med ny post når dette er på plass.

Oppdaget feil på dørcallinganlegget

Det er oppdaget at det er feil på oppføringer etter bokstaven S på dørcallinganlegget. Denne feilen ble oppdaget tidlig i forrige uke etter at vi fant en fellesnevner på problemer som enkelte beboere opplever som har blitt meldt inn til styret. Dette er meldt til leverandøren av anlegget som videre er i kontakt med produsenten. Det vil bli postet en ny nyhet på dette når feilen er rettet.