Vaktmester

Vaktmestertjenester

CK30 benytter seg av vaktmester fra Alt i Vaktmestertjenester AS. Vaktmestertjenestene omfatter arbeid i borettslagets fellesarealer, og det er styret som bestiller arbeid som skal utføres her.

Vaktmester er jevnlig i bygget og tar seg av forefallende arbeid som f.eks. skifte av lyspærer. Dersom du observerer noe som må repareres i fellesarealene, kan du kontakte styret som videreformidler beskjed.