Brannvern

CK30s brannvernleverandør

HMS-arbeid er en lovpålagt del av styrearbeidet i alle borettslag og styret er blant annet ansvarlig for at hver bolig har varslings- og slukkeutstyr for brann, samt å sikre at utstyret virker. Dette må vedlikeholdes og erstattes ved behov.

Borettslaget har signert avtale med Boligbrann AS som leverer brannslukningsapparat til borettslaget. Dersom du har spørsmål omhandlende  vedlikehold på pulverapparat, ønsker å reklamere på et defekt apparat eller vil ha mer informasjon om brannforebyggende tiltak, finner du mer informasjon  og kontaktinfo på nettsidene til Boligbrann AS. Styret anbefaler at alle beboere leser igjennom tips om forebygging brann.