Støyklage

Dersom du opplever støy fra en av naboene dine i CK30 (f.eks. fra festing), er det Securitas Bomiljøtjeneste som skal kontaktes. Vekter vil da rykke ut, og styret i borettslaget motta rapport på utrykningen i ettertid. Denne rapporten vil da kunne benyttes som dokumentasjon på en eventuell hendelse.

Ønsker du også å sende naboklage til styret i borettslaget kan det gjøres etter at Securitas er varslet, og via epost til styret i borettslaget.

Securitas kontaktes på telefonnummer 22 97 10 70.

Securitas Bomiljøtjenesten – trykk på bildet for å ringe