Parkering

Det er for tiden ikke mulig å søke om særskilt tillatelse til parkering mellom hovedinngang og søppelbrønnene.