Nøkkelbrikke

Om du trenger å reaktivere, erstatte eller bestille ny nøkkelbrikke, sender du epost til styret i CK30. Dersom nøkkelbrikken du bestiller erstatter en mistet nøkkelbrikke, er det viktig at du informerer om dette slik at vi får deaktivert brikken som er på avveie.

Styret vil ta direkte kontakt med bestiller når bestillingen blir behandlet. Merk at det kun er andelseier eller registrert leietager som kan bestille nøkkelbrikker.