Naboklage

Du kan sende inn en naboklage på epost til styret i borettslaget.

Dersom du ønsker å registrere naboklage som følge av festbråk eller annen støy, ber vi om at du kontakter Securitas Bomiljøtjeneste på telefon og ber de rykke ut for å håndtere situasjonen. Securitas sender da rapport i ettertid som vil kunne brukes som dokumentasjon i forbindelse med registrert naboklage.

Styret vil vurdere klager som er mottatt og eventuelt sende skriftlig advarsel til eier av leiligheten det er klaget på. Klager vil ikke bli varslet om utfallet i saken av personvernhensyn.