Forsikringssak

Melde inn forsikringssak

Dersom du ønsker å registrere en sak på borettslagets forsikring, må dette gjøres gjennom styret. Styret vil så gjennomgå saken og sende den videre til vår forretningsfører Usbl, dersom det som er meldt inn dekkes av borettslagets forsikring. Usbl tar deretter saken videre med Gjensidige, som er borettslagets forsikringsselskap.

En oversikt over hva som er forsikret finner du i borettslagets forsikringspapirer som du finner her:

Forsikringen har en egenandel på 6.000,- som må dekkes av andelseieren selv. Det betyr at dersom forsikringssaken gjelder beløp under dette, vil den bli avvist av styret i borettslaget.

For å registrere en sak må skademeldingsskjema fylles ut og leveres til styret.