Fellesrom

Utleie av fellesrommet er stoppet fra og med 2018 i påvente av at det utredes hvordan vi ønsker å benytte fellesrommet i fremtiden. Dette etter avstemming ved generalforsamlingen 28. juni 2017.