FSS – Mobilnøkkel

Feilsøke mobilnøkkel

Får du beskjed om at nummeret ikke er i bruk?
Av og til kan du oppleve å få beskjed om at nummeret ikke er i bruk. Legg da på og prøv anropet på nytt igjen. Hvis dette ikke hjelper, må du kontakte din teleoperatør og melde i fra om at du ikke får ringt et nummer som du vet er i bruk, da nummeret brukes flere ganger daglig av CK30s beboere.

Får du bare ringetone når du slår nummeret og trykker på ring?
Dette er ingen feil. Med en gang du hører at det ringer i telefonen din så har du låst opp ytterdøren i CK30 og kan avslutte anropet.

Ringer det ikke eller blir samtalen bare lagt på når du forsøker å ringe porttelefonen?
Sjekk at du ringer riktig nummer: +33 7 60 82 77 31. Vær oppmerksom på at dersom du har sperretjenester som blokkerer anrop til utenlandske nummer på ditt mobilabonnement, må du fjerne disse for at mobilnøkkel skal fungere. Nummeret du ringer til er fransk (men anropet blir ikke besvart og vil dermed ikke koste deg noe). Med en gang du hører at det ringer i telefonen din så har du låst opp ytterdøren i CK30 og kan avslutte anropet.

Har du registrert nummeret du ringer i fra?
For at mobilnøkkel skal fungere, må mobilnummeret det ringes fra være registrert på leiligheten din. Du registrerer dette på www.ck30.com og det vil begynne å fungere når du har fått bekreftet registreringen fra styret i borettslaget.

Dersom du har sjekket alle punktene i listen over, kan du snart melde inn en sak ved å trykke på knappen under.