FSS – Radiatortemperatur

Lav eller ingen temperatur på radiator

Før du melder feil på lav temperatur på radiatoren i leiligheten din, må du sjekke følgende:

Har temperaturen ute steget?

Lav temperatur på radiatoren i leiligheten din kan skyldes at temperaturen ute ikke er lav nok til at fjernvarmeanlegget kjører for fullt. Anlegget måler utetemperaturen og regulerer effekten på fjernvarmeanlegget etter denne. Prinsippet er at jo kaldere det er ute – jo høyere effekt er det på fjernvarmeanlegget. Hvis radiatoren tidligere har vært varmere enn den er nå, bør du altså sjekke om temperaturen ute har steget. Lavere effekt på fjernvarmeanlegget indikeres også ved at rørene som går gjennom leiligheten din mellom etasjene er kjøligere enn hva de har vært tidligere.

Har du luftet radiatoren?

Lav temperatur på radiatoren kan også skyldes at luft har samlet seg i denne, noe som gir dårlig varmeavgivelse. Feilen rettes ved å lufte radiatoren. Det kan du gjøre på denne måten:

Kommer det vann med en gang, er det ikke luft i radiatoren og ventilen skal lukkes. Nøkkel for lufting av radiator kan kjøpes på f.eks. Clas Ohlson.

Fungerer termostat-ventilen?

Termostat-ventilen på radiatoren kan ha låst seg i én posisjon. Prøv å dreie håndtaket mellom stengt og åpen. Hjelper ikke dette kan rattet på ventilen demonteres for å komme til ventil-spindelen. Trykk denne inn et par ganger for å forsøke å løsne denne.  En dråpe olje på spindelen er et godt tiltak for å unngå gjentatte problemer. Dersom termostat-ventilen er defekt, må denne byttes ut, og det er beboer som er ansvarlig for utskiftingen.

Går det vann gjennom radiatoren?

Dersom rørene som går gjennom leiligheten din mellom etasjene er varme, og termostat-ventilen virker som det skal, kan du forsøke å lytte på radiatoren like ved termostat-ventilen. Dersom det ikke høres ut til at det går vann gjennom radiatoren, er dette et tegn på at radiatoren er tett. Beboer er selv ansvarlig for å utbedre dette eller å bytte ut radiatoren.

Er forsynings-rørene kalde?

Hvis rørene som går gjennom leiligheten din mellom etasjene er kalde og/eller du ikke får varmtvann i kranen hjemme hos deg, bør du sjekke om Fortum Oslo Varme har driftsmeldinger eller feil i fjernvarmenettet sitt. Dette finner du i kartet under, eller på Fortum Oslo Varme sine nettsider (planlagt arbeid /  driftsmeldinger).

Fant du ingen feil men det er likevel kaldt hjemme hos deg?

Kontakt Fortum Oslo Varme sin feilmeldingstjeneste på tlf 22 43 59 80 (24/7) og sjekk om de kjenner til feil i nettet sitt.

Dersom Fortum Oslo Varme ikke finner feil på fjernvarmenettet sitt kan problemet ligge i fjernvarmesystemet til borettslaget. Da vil neste steg være å  kontakte styret som videre vil kontrollere sirkulasjonspumpe og stengeventiler.