Støy fra radiator

Støy fra radiator

Bobling

Dersom det kommer boblelyd fra radiatoren din kan dette skyldes at det er luft inni radiatoren. Dette skjer typisk rett etter at fjernvarmeanlegget er slått på på høsten og sirkulasjon av vannet i fjernvarmeanlegget er satt i gang igjen.

Dersom dette er problemet, løses det enkelt ved å lufte radiatoren din. Dette er noe som for øvrig bør gjøres flere gang per fyringssesong. Videoen under viser prinsippet for hvordan radiatoren luftes.

Nøkkel for lufting av radiator kan kjøpes på f.eks. Clas Ohlson.

Hvis du etter å ha luftet radiatoren, fortsatt opplever støy fra radiatoren,  må du sende en feilmelding til styret.

Susing / hamring / hyling

Tydelig susing, hamring eller hyling fra radiatoren kan tyde på for høyt trykk fra sirkulasjonspumpen. Dette må varsles til styret.