Lekkasje

Lekkasje

Dersom det er lekkasje fra selve radiatoren eller termostat-ventilen som sitter på radiatoren, bør du kontakte rørlegger snarest for å få utbedret problemet. Selve radiatoren og ventilen er beboers eget ansvar å vedlikeholde og utbedre. Du kan f.eks. kontakte Nore VVS (som borettslaget benytter seg av) på telefon 22 75 20 20.

Borettslaget har ansvar for vedlikehold av distribusjonsnettet internt i borettslaget i tillegg til varmevekslingssentralen.