FSS – Ingen gulvvarme (U2)

Lav eller ingen temperatur på gulvvarme (U2)

Lelighetene i U2 varmes opp med gulvvarme, og dersom du bor i  en av disse leilighetene må du sjekke ut følgende før du melder i fra om feil:

Har temperaturen ute steget?

Lav temperatur på radiatoren i leiligheten din kan skyldes at temperaturen ute ikke er lav nok til at fjernvarmeanlegget kjører for fullt. Anlegget måler utetemperaturen og regulerer effekten på fjernvarmeanlegget etter denne. Prinsippet er at jo kaldere det er ute – jo høyere effekt er det på fjernvarmeanlegget. Hvis radiatoren tidligere har vært varmere enn den er nå, bør du altså sjekke om temperaturen ute har steget. Lavere effekt på fjernvarmeanlegget indikeres også ved at rørene som går gjennom leiligheten din mellom etasjene er kjøligere enn hva de har vært tidligere.

Fungerer termostaten?

Gulvvarmen i U2 styres av termostater i hver enkelt leilighet, og disse går på batteri. Dersom batteriet går tomt for strøm vil fjernvarmen slutte å fungere. Det er i så tilfelle ditt eget ansvar å bytte ut batteriet i termostaten slik at gulvvarmen i leiligheten din begynner å fungere igjen.

 

Hvis utetemperaturen har holdt seg stabilt kaldt siste døgnet og termostaten din ser ut til å fungere, samt at du kanskje ikke får varmtvann i kranen hjemme hos deg, bør du sjekke om Fortum Oslo Varme har driftsmeldinger eller feil i fjernvarmenettet sitt. Dette finner du i kartet under, eller på Fortum Oslo Varme sine nettsider (planlagt arbeid /  driftsmeldinger).

Finn berørte gater/områder i kartet

Fant du ingen feil men det er likevel kaldt hjemme hos deg?

Kontakt Fortum Oslo Varme sin feilmeldingstjeneste på tlf 22 43 59 80 (24/7) og sjekk om de kjenner til feil i nettet sitt.

Dersom Fortum Oslo Varme ikke finner feil på fjernvarmenettet sitt kan problemet ligge i fjernvarmesystemet til borettslaget. Da vil neste steg være å  kontakte styret som videre vil kontrollere sirkulasjonspumpe og stengeventiler.