Feilsøking

Feilsøking og innmelding av feil

Dersom du opplever at noe ikke fungerer som det skal, kan du bruke våre feilsøkingssider for å feilsøke og melde i fra om feil.


 

Vær oppmerksom på følgende:
Dersom du ønsker å melde feil, skal dette så langt det lar seg gjøre utføres ved hjelp av skjema på våre websider. Dette bidrar til at beboere har sjekket alt som kan sjekkes selv, samtidig som styret får all informasjon som trengs for å kunne behandle feilmeldingen så effektivt som mulig.