Fellesarealer

Fellesarealene skal til enhver tid holdes fri for søppel og personlige eiendeler. Dette betyr at det ikke er anledning til å sette ut søppelposer, sko, barnevogner, sykler eller lignende i fellesarealene. Personlige eiendeler tas inn i egen leilighet. Alternativt må dette oppbevares i egen bod og/eller sykkelbod.

Årsaken til dette er at naboene dine ikke skal belemres med sjenerende lukt fra ditt søppel, samt av hensyn til brannvern. Personlige eiendeler som hensettes i fellesarealene vil bli fjernet uten varsel.

Ved gjentatte klager på beboere som til stadighet benytter fellesarealene som oppbevaringsplass, vil styret sende skriftlig klage til beboeren dette gjelder.