Airbnb

Kan jeg leie ut via Airbnb?

I borettslag er det i prinsippet eieren som skal bo i boligen. Generelt sett må du ha bodd i boligen i minst ett år før du kan leie ut, og da kun for tre år om gangen. Denne regelen faller derimot bort ved midlertidig behov for å flytte, for eksempel i forbindelse med jobb eller utdannelse i en annen by. Korttidsutleie via Airbnb er imidlertid neppe særlig praktisk i disse tilfellene.

Mer praktisk er det at du benytter deg av utleie via Airbnb når du selv bor i boligen, men er bortreist i kortere perioder. Dersom du selv bor i boligen har du nemlig etter borettslagsloven § 5-4 rett til å overlate bruken til andre uten samtykke fra styret. Dette innebærer at du har rett til å leie ut ett eller flere rom i boligen til hvem du vil, så lenge du selv bor der. Det har ikke betydning om slik utleie skjer gjennom Airbnb eller på annen måte. Det er heller ikke noe krav om at du skal informere styret om dette.

Styret gjør oppmerksom på at dersom du leier ut boligen din via Airbnb og dette fører til naboklager, vil dette medføre at du vil kunne motta advarsel fra styret ihht. borettslagets vedtekter. Ved gjentatte advarsler vil styret i ytterste konsekvens iverksette tvangssalg av leiligheten din. Det vil med andre ord være hensiktsmessig for andelseiere å være varsom ved korttidsutleie.

Ved korttidsutleie av leilighet skal leietager gjøres oppmerksom på borettslagets vedtekter.

Deler av informasjonen hentet fra Usbl.no.