Informasjon om Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamlingen innkalles av styret, og samtlige andelseiere har møte- og stemmerett.

Dato: 08.05.2018
Sted: Fellesrommet i 8. etasje, Christian Krohgs gate 30

Det påpekes at brevet som er sendt ut til alle beboere (med samme informasjon som i dette innlegget) er et varsel om tidspunkt for GF, og at den formelle innkallingen vil komme på et senere tidspunkt.

 På generalforsamlingen skal det velges en styreleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen står for selve valget. Dersom du ønsker å stille til valg på generalforsamlingen er det fint om du tar kontakt med styret på styret@ck30.com, så vil styret videreformidle dette til valgkomiteen.

Andelseiere har anledning til å melde inn saker som de ønsker at skal tas opp på generalforsamlingen. For at styret skal få mulighet til å gå gjennom sakene, samt få det med i innkallingen til generalforsamlingen, ber vi om at saker som ønskes meldt inn skal være styret i hende per e-post senest fredag 20. april 2018

17.mai forberedelser på takterrassene

Lørdag 5. mai kl 14-16 vil styret være på takterrassene for å rydde, vaske og gjøre de litt finere etter vinteren, slik at det blir hyggeligere for beboere å sitte der oppe på 17.mai. Vi setter stor pris på om flest mulig beboere ønsker å hjelpe til. Vi oppfordrer spesielt de som selv bruker takterrassene til å delta på dette.

Det er flere som har hatt forslag til midlertidige løsninger rundt hull i gulvet på terrassene. Disse forslagene kan sendes så detaljert som mulig til styret i forkant, og senest 1.mai. Skriv også detaljer om hva som må handles inn til dette arbeidet. For at dette skal bli gjennomførbart i denne omgang, er vi også avhengige av beboere som melder seg til å gjøre denne jobben.

Vi kjøper inn litt øl og snacks til de som blir med på dette uformelle arrangementet, så vi kan ha det hyggelig når vi er ferdige.

Vel møtt!

PS: Dette er ikke borettslagets «offisielle dugnad». Den vil bli arrangert av det nyvalgte styret etter 8.mai.

Beboermøte

Under GF 2017 ble det besluttet at fellesrommet ikke lengre skal leies ut til andelseiere for fest/arrangementer (fom 1 jan 2018) og at det skal holdes et beboermøte hvor beboere selv kommer med forslag til hvordan fellesrommet kan brukes fremover. Etter en travel høst og start på nyåret er vi nå klare for å avholde beboermøte hvor vi kan diskutere dette temaet.

Vi ber om at forslag sendes inn til styret i forkant, slik at styret kan forberede møtet så godt som mulig. Forslag sendes til styret@ck30.com, merket «Bruk av fellesrom» i emnefeltet.  Vi ber dere gjøre tanker rundt organisering, budsjett, mulighet for egne bidrag etc, og sende forslaget så detaljert som mulig.

Dersom det ikke kommer gjennomførbare forslag, er det mulig det blir foreslått oppheving av beslutning om stopp av utleie til andelseiere, ved neste generalforsamling.

Beboermøtet blir avholdt 21. februar kl 19:00 i fellesrommet.

Opplever du problemer med callinganlegget?

Send e-post til styret@ck30.com merket «Problemer med callinganlegget» i emnefeltet, dersom du opplever utfordringer med det nye callinganlegget.

Vær spesifikk på hva som er feil, hva du har testet og om det har fungert tidligere (eller inne i mellom). Husk leilnr., datoer/tidspunkt og så mange detaljer som mulig. Disse blir samlet og overlevert til leverandør i første omgang førstkommende søndag (04.02.18) kveld kl 20:00.

Dersom du opplever feil og ikke rapporterer det inn til styret pr e-post, vil ikke styret være bevisst på problemet ditt – og deretter heller ikke ha mulighet til å løfte dette videre til leverandør for feilretting.

Gjennomgang av fjernvarmeanlegget

Fjernvarmeanlegget i CK30 har ikke vært tilfredsstillende vedlikeholdt over flere år og styret har over lengre tid jobbet aktivt med utbedring av problemet med anlegget. Før jul ble det bl.a. byttet et defekt ekspansjonskar og gjort en gjennomgang av leiligheter med gulvvarme i U2 med rørlegger. Vi fortsetter arbeidet og har et behov for et helhetlig bilde over problemene, slik at rørleggerselskapet kan legge en konkret plan for dagene de skal besøke borettslaget. Det er derfor svært viktig at vi får nok informasjon fra alle som opplever problemer rundt dette.

Vi ber deg om å registrere eventuelle problemer du har med fjernvarmen via denne linken. Det er svært viktig at du gjør dette snarlig, og senest innen 28.januar. På den måten sikrer vi at leilighetene som opplever problemer blir gjennomgått samtidig.