Varsel om dato for EGF

Det er nå avsatt dato for ekstraordinær generalforsamling. Den vil bli avholdt 31/10 kl 18:00.

Under EGF vil det bl.a. bli valgt ny styreleder. Mer informasjon kommer i formell innkalling snart.

Valgkomiteen oppfordrer alle  beboere til å stille for å ta del i valget, – og motta informasjon, om veien videre for styret i CK30.

Utlysning av styrelederverv

Dessverre skal vår nåværende styreleder flytte til en annen by. I den forbindelse har borettslaget behov for ny styreleder. Valgkomiteen er i gang med å finne en god løsning på dette. Vi vil se på alle former for løsninger og ønsker derfor å komme i kontakt med potensielle kandidater i borettslaget til styreledervervet.

Etter valgkomiteen sin erfaring med styret og styreleders oppgaver i borettslaget, ønsker vi gjerne kandidater med følgende kvalifikasjoner:

  • Ref borettslagets vedtekter: 8 Styret og dets vedtak § 8-1 Styret – (4) Styrets leder, styremedlemmer, vara og deres nærstående skal være plettfrie i forhold til sine økonomiske så vel som ikke-økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.
  • Minst grunnleggende forståelse for økonomi, budsjettering og regnskap
  • Erfaring med og grunnleggende forståelse for IT-systemer
  • God organisatorisk sans
  • Gode kommunikasjonsevner, samt godt skriftlig og muntlig språk
  • Evne til å lede andre mennesker

Styret i borettslaget har de siste årene hatt fokus på å lage nedskrevne prosesser, rutiner og gode avtaler med leverandører. Ny styreleder vil derfor relativt enkelt sette seg inn i borettslagets økonomi, prosesser og behov.

Oppgavene til en styreleder består av å organisere styremøter, delegere oppgaver, kontaktpunkt mot forretningsfører, samt noen oppgaver i forbindelse med drift utforutsette hendelser.

Ta kontakt med valgkomitéen dersom du har spørsmål, du er interessert i styreledervervet eller du har forslag/tips om andre i borettslaget som kan være gode kandidater. Valgkomitéen kontaktes på valgkomite@CK30.com. Merk at valgkomiteen skal ikke kontaktes privat, feks pr Messenger.

Styret kommer med mer informasjon om endringen.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen v/Eirik Olav Mo Wroldsen og Lise V. Gowens

Fjernvarmen er skrudd av

Fremover er det meldt at temperaturen stabiliserer seg på 15-20 grader. Det vil dermed ikke være økonomisk forsvarlig å la fjernvarmen være påskrudd videre fremover. Fjernvarmen ble skrudd av i helgen og blir skrudd på igjen når høsten kommer og temperaturen synker igjen.

Formell innkalling til generalforsamling er delt ut

Formell innkalling til generalforsamling er i dag fordelt i alle postkasser i borettslaget, samt sendt via postgang til andelseiere med annen bostedsadresse.

Dersom du opplever ikke å motta denne, ber vi deg sende en henvendelse til styret om dette.

Vi vil også benytte anledningen til å minne deg på å melde din interesse for styreverv. Vi har behov for kompetente, engasjerte mennesker til å sikre en fortsatt god drift av borettslaget vårt, ettersom de fleste i det nåværende styret går av.  Les mer om dette her.

Valg av nytt styre på generalforsamling

Valgkomiteen i CK30 ser etter motiverte kandidater for verv til styret og valgkomiteen.

Det ses etter kandidater som vil videreføre det gode arbeidet det nåværende styret har gjort de siste årene. Dette innebærer drift og vedlikehold av bygning og verdier, kontakt med forretningsfører og naboer, akutt og forebyggende arbeid, informasjonsdeling (blant annet på facebook og hjemmesiden) mm.

Personer til de forskjellige vervene velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen jobber i forkant med å finne gode kandidater og vil i sin innstilling til Generalforsamlingen legge vekt på både enkeltperson, men også det nye styrets sammensetning.

Hvis du er interessert i å stille til valg, eller ønsker mer informasjon om hva det innebærer å sitte i styret/være med i valgkomiteen, kan du sende en mail til styret@ck30.com, så snart som mulig. Valgkomiteen vil da kontakte deg.

Følgende verv er til valg:

Styreleder – Velges for 2 år
Styremedlem – Velges for 2 år
Styremedlem – Velges for 1. år
Styremedlem – Velges for 1. år
Varamedlem – Velges for 1. år

Medlem i valgkomiteen – Velges for 1. år
Medlem i valgkomiteen – Velges for 1. år

MVH valgkomitèen