Endring i styret

Styremedlem Jonatan Ramberg har av uforutsette- og private årsaker funnet det nødvendig å trekke seg som styremedlem på kort varsel. Varamedlem André Odinsen vil gå inn i styret frem til ordinær generalforsamling våren 2020.

Styret vil benytte anledningen til å takke Jonatan for hans store innsats og gode bidrag i styrearbeidet!

Styret

Tilbud på nytt porttelefoni system

Styret er i ferd med å innhente tilbud fra leverandører på leveranse av nytt porttelefonisystem til borettslaget Christian Krohgs gate 30. Eksisterende system fungerer svært utilfredsstillende både sett fra beboernes- og styrets side og support fra leverandør er svært mangelfull.

Styret anser at nytt porttelefonisystem er å anse som «nødvendig vedlikehold» og at beslutningen om å kjøpe nytt system ikke krever behandling på generalforsamling. Styret vil informere andelseierne nærmere om tilbudene så snart de foreligger, herunder foreslått løsning med serviceavtale- og support til brukere.

Styret

IN-ordning

Borettslaget Christian Krohgs gate 30 har IN-ordning. Det innebærer at andelseier kan nedbetale fellesgjeld to ganger i året.

Datoene er 15. mars og 15. september. Da må pengene være på konto hos Usbl.

Minimumsbeløp som kan innbetales er kr 100 000.

Det påløper er behandlingsgebyr pr. innbetaling på p.t. kr 2 960,-.

Dette blir fakturert separat i ettertid.

Den som skal innfri fellesgjeld må signere en avtale, og den må returneres Usbl før innbetaling aksepteres. Når avtalen er mottatt vil beboer motta giro med nødvendig betalingsinformasjon.

Ta kontakt med din rådgiver ved å ringe Usbl kundesenter 22983800 eller på e-post usbl@usbl.no

Det er viktig at du tar kontakt med Usbl i god tid før innbetaling, helst 2 uker før.

Giro med reduserte felleskostnader vil bli sendt ut fra påfølgende måned.