Varsel og innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30.

Digitalt møte via «Bonabo – min side» på usbl.no i perioden mandag 01.07.2024 til søndag 07.07.2024.

Stemmefrist er søndag 07.07.2024 klokken 21.00.

Tid og sted:

Høringsperiode – periode for innspill/kommentarer til sakslisten. 

Fra: 01.07.2024 09:00 Til: 04.07.2024 09:00

Stemmeperiode – Periode for å avgi sin stemme
Fra: 04.07.2024 18:00 Til: 07.07.2024 21:00

Innkallingen sendes ut på e-post til eierne samt publiseres på Bonabo – min side.

Innkallingen kan leses i sin helhet i vedlegg.