Container settes ut torsdag 27. juni fra kl. 16.00 – 22.00

Container settes ut torsdag 27. juni fra kl. 16.00 – 22.00. 

Det skal ikke kastes større mengder avfall fra oppussing o.l. i containeren!

Containeren bestilles for at alle andelseiere skal ha mulighet til å kvitte seg med mindre gjenstander som ikke kan kastes i restavfall. Dersom du skal kaste større mengder avfall/møbler fra oppussing o.l. må du selv sørge for å få dette hentet, og betale for bortkjøring. Andelseiere som fyller containeren med større mengder avfall, eller spesialavfall, vil bli fakturert kostnaden for containeren.


Det skal heller ikke settes gjenstander på utsiden av containeren, da disse ikke vil bli hentet. Spesial- og elavfall må leveres på godkjent mottak, og kan ikke kastes i container. Du kan finne rett mottak her:

Vi ber pent om at alle respekterer dette, slik at alle kan få benyttet seg av denne tjenesten, og håper dere får gjort en liten sommerrengjøring i boden 🙂