Valg av nye styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen

Det skal velges ett styremedlem, ett varamedlem og to medlemmer av valgkomiteen på årets generalforsamling. Du kan foreslå deg selv eller andre som kandidater ved å ta kontakt valgkomitéen på valgkomite@ck30.com

I år er følgende verv til valg:

  • Styremedlem – velges for 2 år
  • Varamedlem – velges for 1 år
  • Medlem av valgkomiteen – velges for 1 år
  • Medlem av valgkomiteen – velges for 1 år

Vi ønsker kandidater som er interessert i å bidra til å gjøre CK30 til et godt sted å bo, og som vil videreføre styrearbeidet og kommunikasjonen med beboerne på en strukturert, effektiv og god måte. 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke, da vi ønsker en balansert sammensetning av både styret og valgkomiteen, og har mange ulike oppgaver som må ivaretas.

Erfaring fra lignende verv er ikke et krav, men vi ønsker at medlemmer av valgkomite og styret:

  • Samarbeider god med andre
  • Er glad i CK30 og har et oppriktig ønske om å bidra til at borettslaget blir et godt sted å bo
  • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig
  • Er villig til å ta et tak når det trengs

Dersom du lurer på hvordan det er å sitte i styret/valgkomiteen, eller bare vil ta en prat, kan du kontakte styret på styret@ck30.com eller valgkomiteen på valgkomite@ck30.com. Det er svært lite jobb å sitte i valgkomiteen, og vi håper noen er villige til å stille opp og bidra til fellesskapet.

Honorar for styrearbeid fastsettes av generalforsamlingen i etterkant hvert år. Det er hyggelig og gøy å sitte i styret, og en ypperlig anledning til å bidra til fellesskapet, samtidig som man tilegner seg nyttig erfaring. 

Vi minner til slutte om borettslaget vedtekter, § 8-1 Styret;

“(4) Styrets leder, styremedlemmer, vara og deres nærstående skal være plettfrie i forhold til sine økonomiske så vel som ikke-økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.”