Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling mandag 06. mai 2024 kl. 18.00 – Borettslaget Christian Krohgs gate 30

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget Christian Krohgs gate 30 vil bli avholdt mandag 06. mai klokken 18.00 i fellesrommet i 8. etasje.

Frist for innmelding av saker med kostnadsramme er 10.03.2024.

Frist for innmelding av saker uten kostnadsramme er 07.04.2024.

Årsaken til at det er egen frist for saker med kostnadsramme, er at styret trenger tid til å innhente tilbud/kostnadsoverslag for slike saker.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling. 

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende: 

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling. Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken. 

• Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret@ck30.com innen fristen. Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling. Innkallingen vil sendes per e-post og/eller på «Min side» via usbl.no. Du må gi styret en tilbakemelding dersom du ønsker innkallingen i papirform.