Varsel om endring av felleskostnader fra 01.01.2024

Styret i borettslaget Christian Krohgs gate 30 har vedtatt å øke felleskostnader til drift med 5% fra 01.01.2024.

Årsaken til økningen av felleskostnader til drift på 5% er at prisveksten på varer og tjenester fortsetter, særlig gjelder dette kommunale avgifter og forsikring.

Endringen kan du se i Bonabo fra menyen «Min bolig» og «Felleskostnader». Logg inn i Bonabo fra www.usbl.no.