Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 Digitalt møte via «min side» på Usbl.no i perioden 19.09.2023 til 24.09.2023.

Høringsperiode – periode for innspill/kommentarer til sakslisten.
Tirsdag 19.09.2023 kl. 09:00 til Torsdag 21.09.2023 kl. 09.00


Stemmeperiode – Periode for å avgi sin stemme
Torsdag 21.09.2023 kl. 16:00 til Søndag 24.09.2023 kl. 23.00

Innkallingen sendes ut på e-post til eierne.

Innkallingen kan leses i sin helhet i vedlegg.