Nabovarsel for påbygg, tilbygg og fasadeendring i Hausmanns gate 6

Borettslaget har mottatt nabovarsel for påbygg, tilbygg og fasadeendring i Hausmanns gate 6. Se vedlegg. Det er søkt om dispensasjon fra høydekrav og plankrav i kommuneplanen. Varselet legges også ut på borettslagets hjemmesider i løpet av morgendagen.

Du kan lese hele saken i saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202305195

Tiltaket ble nabovarslet 17.03.2023, men fordi det kreves ny dispensasjonssøknad, kreves det også ny varsling. Dersom du ønsker å sende inn merknader til nabovarselet, kan disse sendes til johan.kahrs@nielstorp.no eller direkte til Plan- og bygningsetaten: postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Husk å oppgi saksnummer 202305195 og adresse Hausmanns gate 6 i emnefeltet.

Frist for merknader til nabovarslet er mandag 18. september 2023.