Ny gjennomgang av ventilasjonen 10. juni kl. 10-14

10. juni kl. 10-14 gjennomfører styret ny gjennomgang av ventilasjonen. Alle som ikke ennå har hatt besøk, vil få besøk. Vi ber om at dere er hjemme og åpner.

Mvh

Styret