Innkalling til ordinær generalforsamling 2023

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30

Tid og sted: Tirsdag 18.04.2023 kl. 18:00 – 8 etasje i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 i fellesrommet

Vedlagt følger innkalling.

Grunnet sent påmeldte kandidater til valg av styremedlemmer vil kandidatene presenteres på ck30.com i forkant av generalforsamlingen og valgkomiteens innstilling vil presenteres på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Styret