Informasjon fra valgkomiteen i ck30 Mars 2023

Hei alle sammen! 

Det nærmer seg generalforsamling i borettslaget og med det også valg av styre. 

I år er følgende verv til valg:

  • Styreleder – Velges for 2 år
  • Styremedlem – Velges for 2 år
  • Styremedlem – Velges for 2 år
  • Varamedlem – Velges for 1 år
  • Medlem av valgkomiteen – Velges for 1 år
  • Medlem av valgkomiteen – Velges for 1 år

Det ønskes kandidater som vil videreføre styrearbeidet på en strukturert, effektiv og grundig måte. Dette arbeidet innebærer bla. drift og vedlikehold av bygning og tilhørende verdier, kontakt med forretningsfører, leverandører av tjenester og beboere, akutt og forebyggende arbeid, HMS og informasjonsdeling via digitale kanaler.

Personene til de forskjellige vervene velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen jobber i forkant med å finne gode kandidater og vil i sin innstilling til generalforsamlingen legge vekt på individuell kompetanse og egenskaper, men også styrets sammensetning.

Erfaring med lignende verv er på ingen måte et krav, men det er enkelte personlige egenskaper som er spesielt ønskelig. Har du erfaring med et relevant område, er det selvfølgelig en stor bonus. Vi mener at noe av det viktigste er at du:

  • Samarbeider godt med andre
  • Er løsningsorientert og tar initiativ
  • Har en viss forståelse for komplekse problemstillinger og evne til å se helheten
  • Godt skriftlig språk og kommunikasjonsevner

Hvis du er interessert i å stille til valg eller ønsker mer informasjon om hva det innebærer å sitte i styret/være med i valgkomiteen, kan du sende en mail til valgkomite@ck30.com, – gjerne så snart som mulig, men helst før 30. mars. Skriv litt om deg selv og hva du tenker at du kan bidra med.

Honorar settes av generalforsamlingen hvert år. Dette er en ypperlig mulighet til å påvirke borettslaget, samtidig som man tilegner seg nyttig erfaring med forretningsdrift.

I tillegg minner vi om borettslagets vedtekter, ref § 8 Styret og dets vedtak – § 8-1 Styret

(4) Styrets leder, styremedlemmer, vara og deres nærstående skal være plettfrie i forhold til sine økonomiske så vel som ikke-økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.

Godt valg! 

Med vennlig hilsen Valgkomiteen v/ Eirik Olav og Haakon