Varsel om endring av felleskostnader

Styret i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 har vedtatt å øke andel felleskostnader til drift med 9,5% på bakgrunn av økte kommunale avgifter og høy prisstigning fra 01.01.2023.

Felleskostnader til dekning av renter og avdrag på lån vil bli justert iht. bankens nedbetalingsplan.  

I tillegg er det vedtatt å øke beløp knyttet til tv/internett med kr 75,- per mnd.

Nye giroer sendes ut fra Usbl medio desember i år.

Med vennlig hilsen

Styret i CK30